RASTAD & RELLING TEGNEKONTORMED NORSK MØBELDESIGN VERDENSKARTET

Adolf Relling og Torbjørn Bekken ved Rastad & Relling Tegnekontor. Modell: Rock´n Rest. Produsert av Arnestad Bruk. Tegnet i 1957. (Foto: Blomqvist Nettauksjon – Skogen Design)

1 RASTAD RELLINGRastad & Relling Tegnekontor var en av de viktigste representantene for utviklingen av møbeldesign i flere tiår. Med møbler som Bambi, Futurum, Krysset og Syklus satte de norsk design på verdenskartet.

Interiørarkitektene Rolf Rastad (1916-1995) og Adolf Relling (1913-2006) etablerte møbel- og interiørarkitektfirmaet Rastad & Relling Tegnekontor (R&R) i Oslo i 1943. Som Bruksbo Tegnekontor ansatte R&R nyutdannede interiørarkitekter fra Statens håndverks- og kunstindustriskole, og fungerte derfor som en viktig inkubator for etterkrigstidens fremste møbeldesignere.

Modell 1775 tegnet av Kaare Skjæveland i 1951 for Rastad & Relling Tegnekontor.
Modell 1775 tegnet av Kaare Skjæveland i 1951 for Rastad & Relling Tegnekontor.

Adolf Relling som vokst opp på Sykkylven etablerte tidlig kontakt med distriktets møbelfabrikker. Deriblant Stranda Lenestolfabrikk og Fet Møbelfabrikk. Møbelprodusenten Arnestad Bruk var lenge en viktig samarbeidspartner.

Rastad & Relling Tegnekontor. Armlenestol. Modell Kaminstolen – for Stortingsbygningen. Produsert av Arnestad Bruk. Ca. 1955-58. Den opprinnelige Kaminstolen ble tegnet av Fredrik Kayser og Adolf Relling i 1945/46. (Foto: Blomqvist Kunsthandel)
Rastad & Relling Tegnekontor. Armlenestol. Modell Kaminstolen – for Stortingsbygningen. Produsert av Arnestad Bruk. Ca. 1955-58. Den opprinnelige Kaminstolen ble tegnet av Fredrik Kayser og Adolf Relling i 1946. (Foto: Blomqvist Kunsthandel)

I 1946 tegnet Adolf Relling og Fredrik Kayser designklassikeren Kaminstolen for Arnestad Bruk. Den var i sin rasjonelle produksjonsutførelse barn av funksjonalismens tankegods. Stolens anvendelighet og popularitet gjorde at den ofte ble brukt til offentlige innredninger. For å tilpasses skiftende trender ble Kaminstolen modifisert ved flere anledninger.

Røkesalongen på øverste dekk på Kongeskipet Norge med møbler tegnet av Rastad & Relling. Bord produsert av A. Huseby & Co. og stoler og sofaer utført av Arnestad Bruk.
Røkesalongen på øverste dekk på Kongeskipet Norge med møbler tegnet av Rastad & Relling. Bord produsert av A. Huseby & Co. og stoler og sofaer utført av Arnestad Bruk.

Innredningen av Kongeskipet Norge var en av etterkrigstidens mest prestisjefulle oppgaver. Finn Nilsson ved Arnstein Arneberg arkitektkontor var ansvarlig for oppdraget, og Rastad & Relling tegnet interiøret til røykesalongen på øverste dekk. Ingmar Relling, bror til Adolf Relling, var særlig aktiv i arbeidet til Kongeskipet. Han var ansatt ved tegnekontoret i perioden fra 1947 til 1950, og utførte i hovedsak forskjellige interiøroppdrag. Deriblant til Hotel Alexandra i Molde.

Torbjørn Bekken ved Rastad & Relling Tegnekontor. Modell: King Relax A. Produsert av Arnestad Bruk. Ca. 1962.
Torbjørn Bekken ved Rastad & Relling Tegnekontor. Modell: King Relax A. Produsert av Arnestad Bruk. 1962.

Interiørarkitekt Torbjørn Bekken (1919-2010) var den av medarbeiderne som arbeidet lengst for R&R. I 1962 formga han den skulpturalt utformede hvilestolen King Relax for Arnestad Bruk. Arne Halvorsen satte sitt navn på flere av tegnekontorets møbelklassikere, deriblant i samarbeid med møbelsnekkermester Rasmus Solberg.

Fredrik Kayser for Rastad & Relling Tegnekontor. Modell: Krysset. Produsert av Gustav Bahus Eftf. Tegnet i 1955. (Foto: Blomqvist Kunsthandel)
Fredrik Kayser for Rastad & Relling Tegnekontor. Modell: Krysset. Produsert av Gustav Bahus Eftf. Tegnet i 1955. (Foto: Blomqvist Kunsthandel)

Sigurd Resell arbeidet for R&R i to perioder – 1947-53 og 1956-68. Lenestolen Sirkel er et av hans høydepunkter. Fredrik Kaysers mest kjente stol fra tiden ved tegnekontoret er Krysset (1955). Ellers var tegnekontorets policy at det som ble tegnet ved R&R var å oppfatte som en fellesoppgave, og man ønsket ikke å fremheve den enkelte designer.

Sigurd Resell og Adolf Relling for Rastad & Relling Tegnekontor. Modell 56/1 – Bambi-serien. Produsert av Gustav Bahus Eftf. Tegnet i 1955. (Foto: Bebop Antik)
Sigurd Resell og Adolf Relling for Rastad & Relling Tegnekontor. Modell 56/1 – Bambi-serien. Produsert av Gustav Bahus Eftf. Tegnet i 1955. (Foto: Bebop Antik)

Rastad & Relling hadde et nært samarbeid med flere møbelprodusenter. Men det var særlig Gustav Bahus Eftf. utenfor Bergen som utmerket seg. Fra midten av 1950-tallet produserte de noen av tegnekontorets fremste modeller. Stolserien Bambi kom i en rekke varianter, og den kjennetegnes av solid håndverksutførelse med vel gjennomarbeidede sammenføyninger og modellerte former. Gustav Bahus produserte også en rekke av tegnekontorets skjenker og skap.

Rastad & Relling Tegnekontor. Modell 336/32 – Edvard. Produsert av Gustav Bahus Eftf. Annen halvdel av 1950-tallet.
Rastad & Relling Tegnekontor. Modell 336/32 – Edvard. Produsert av Gustav Bahus Eftf. Annen halvdel av 1950-tallet.

I 1970 skilte Adolf Relling og Rolf Rastad lag. Relling overtok tegnekontoret og Rastad butikken. I 1983 ble tegnekontoret overdratt til Adolf Rellings sønn, Jens Relling. Året etterpå ble tegnekontoret omdannet til arkitektkontor.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819