RASTAD & RELLING TEGNEKONTORKLASSISK MØBELDESIGN

RASTAD & RELLING - LOGOTYPERastad & Relling Tegnekontor ble etablert i Oslo av Rolf Rastad og Adolf Relling i 1943 og var virksomt til 1983. De var svært viktige for kvalitetshevingen og den positive utviklingen innen norsk møbelkunst i mer enn 25 år etter siste verdenskrig. Tegnekontoret var nærmest å se på som en planteskole for nyutdannede interiørarkitekter. Kontoret etablerte tidlig kontakt med den hurtig voksende møbelindustrien på Vestlandet. Gustav Bahus Eftf. i Os ved Bergen produserte flere av tegnekontorets eksklusive modeller, blant annet stolserien Bambi, som lå i krysningspunktet mellom industri- og håndverksprodukt. Møbelserien Futurum i furu, fra midten av 1960-tallet, ble en stor suksess og solgte godt i et par tiår. Fredrik Kayser, Arne Halvorsen og Sigurd Resell var noen av de mange designerne som startet sine karrierer med å arbeide for Rastad & Relling Tegnekontor.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819