HADELAND GLASSVERKKATALOG OVER FARGET GLASS FRA 1933

Når man snakker om Hadeland Glassverk, kan man snakke om tiden før og etter Sverre Pettersen. Han ansattes ved Christiania Glasmagasin som kunstnerisk leder av Hadeland i 1928. Der fikk han uhyre stor innflytelse over verkets utvikling.

Sverre Pettersens tidligste arbeider for Hadeland Glassverk var nok så søkende, og i et kunstnerisk grenseland mellom nyklassisismens formspråk og den eksklusive modernismen – som i ettertid fått betegnelsen art deco. Så må vi være ærlige og innrømme at en del av hans arbeider de første fem årene var nok så påvirkede av svenske Orrefors og Sandviks Glasbruks produkter fra tiden.

Men ser man bort fra dette bidro Pettersen sterkt til fornyelsen av norsk design. Både som formgiver, men han var også særs aktiv i det blomstrende kunsthåndverksmiljøet, der Foreningen Brukskunst stod i spissen. Der samarbeidet han tett med lederskikkelser som Jacob Prytz og Thor Kielland.

Men tilbaks til katalogen. På side 2 er det over en helside avbildet en punsjbolle. I sin enkelthet utstråler den eleganse og maskulinitet. Vi må anta den var svært kostbar å fremstille, og det er nok få bevarte eksemplarer av den.

Katalogens siste side er anmerkningsverd. Der er objektene avbildet i farge. Uten at vi har gjort undersøkelser rundt katalogen er det stor sannsynlighet for at Sverre Pettersen står bak mesteparten av de avbildede modellene. Men det vet dere lesere kanskje alt om?


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819