RASTAD & RELLINGSKJENKER FOR GUSTAV BAHUS

Rastad & Relling Tegnekontor tegnet en hel masse skjenker for Gustav Bahus Eftf. på 1950/60-tallet. Spørsmålet er bare hvor mange.

Når jeg lager en bok så bruker jeg på det meste 30 prosent av bildene jeg samlet sammen. I tilfelle boken om Rastad & Relling Tegnekontor brukte jeg kanskje et sted mellom 10 til 15 prosent. Det betyr at jeg sitter igjen med rundt 1 000 illustrasjoner som «råtner på rot».

Da jeg i dag så på mitt omfangsrike arkiv av illustrasjoner (ca. 50 000) husket jeg på Rastad & Relling fotografiene. Plutselig kom jeg å tenke på at det ofte diskuteres om hva de ulike skjenkene heter.

Først vil jeg si at de første fire skjenkene i dette innlegget antagelig er utprøvinger til varianter av skjenker som aldri ble satt i produksjon. Tingen er den at man brukte en rekke moduler som ble satt opp på forskjellige beinkonstruksjoner. Så antar jeg at da de var fornøyde med en variant så ble den satt i produksjon.

Jeg mistenker at enkelte skjenker Rastad & Relling tegnet for Gustav Bahus kun ble produsert for det amerikanske markedet. For et par år siden fikk jeg av en amerikansk samler tilsendt en kopi av en Gustav Bahus katalog med skjenker jeg aldri tidligere sett. Utførelsen fikk meg til å tenke på at de var fra rundt midten av 1950-tallet, og noe mer konservative i uttrykket enn de i dette innlegget.

Hvis du har lyst på boken om Rastad & Relling kan du sjekke på Form Forlag om det fortsatt er noen eks igjen.


©Mats Linder / matslinder.noVIPPS: 527697