RASMUS SOLBERG MØBELVERKSTEDMØBELKATALOG FRA 1960

Rasmus Solberg Møbelverksted på Ski var på 1950/60-tallet kjent langt utenfor landets grenser. Og det gikk gjetord om bedriftens møbler som ble tegnet av Arne Halvorsen og Rastad & Relling Tegnekontor.

Rasmus Solberg og Arne Halvorsen etablerte kontakt før sistnevnte tok diplomeksamen på Statens håndverks- og kunstindustriskole i 1955. Halvorsen formga også noen bord for Solberg, før han det samme året ble medarbeider hos Rastad & Relling Tegnekontor (R&R). Der fortsatte han for øvrig å tegne for Solberg.

Da Arne Halvorsen begynte for seg selv i 1960 intensivertes samarbeidet mellom ham og Solberg. Det resulterte sågar i en produktkatalog som Halvorsen utformet samme året. Den var i hovedsak illustrert med Halvorsens modeller, eller møbler han utført under tiden hos Rastad & Relling Tegnekontor. Unntakene er stolen R-100 som ble tegnet av Adolf Relling og Torbjørn Bekken ved Rastad & Relling Tegnekontor i 1958 og bordet Gazelle.

Gazelle er for øvrig mistenkelig lik bordet 558/73 som Sigurd Resell formga for Gustav Bahus Eftf. i 1957. Forskjellen er at bordplaten er en centimeter lenger på Gazelle-bordet. Sannsynligheten for at det er det samme bordet er trolig da noen av Rastad & Rellings møbler ble produsert ved ulike produsenter. Et annet tilfelle er stolen Sirkel som først ble produsert av Gustav Bahus Eftf., før den etter kort tid ble overdratt til Møre Lenestolfabrikk. I tillegg kan vi opplyse om at bordet kun er oppført med Bahus som produsent i R&R´s register over firmaets totale produksjon.

Ved å presentere denne produktkatalogen håper vi at feilattribueringer og misforståelser over hvem som tegnet hva kan bli korrigert en gang for alle. I tillegg er det nå mulig gi de ulike møblene korrekt modellnavn. 


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819