SMYKKER FRA PLUSREKLAME MED UVANLIGE MODELLER

For ikke lenge siden oppdaget jeg denne folderen i en skuff hos en gullsmedfamilie. Jeg gikk ned på mine knær og spurte om jeg kunne få den. 

Svaret var at om jeg deler den med andre så er det greit. Så da ble det til å fyre opp skanneren og legge den ut på nettsiden.

Jeg antar at flesteparten av smykkene er fra 1970-tallet og at Anna Greta Eker og Tone Vigeland tegnet samtlige modeller. Trykksaken derimot tror jeg er fra omkring 1980. På daværende tidspunkt var PLUS bare en skygge av seg selv, til sammenligning med storhetstiden på 1960-tallet. Av PLUS alle sine verksteder var det antagelig bare Sølvsmien, Glasshytten og Tekstiltrykkeriet igjen i 1980. Alle var under paraplyen til Norway Designs Export.

Som en liten bonus har jeg vedlagt en A4 kopi over noen av Anna Greta Eker og Tone Vigelands smykker. 


©Mats Linder / matslinder.noVIPPS: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819