GANNSFJORD MØBELFABRIKKREKLAME FRA 1973

Det er ofte diskusjoner om bordene fra Gannsfjord Møbelfabrikk. Det skyldes helt enkelt at få av modellene er oppført med designer. Derfor kommer denne lille reklamefolderen være til stor hjelp.

Hvem er så H. E. Tangevald Hansen. Etter noen søk på Nasjonalbiblioteket finner jeg en mann ved Hans Erik Tangevald Hansen. 29. mai 1970 registrerte han firmaet H. E. Tangevald Hansen A/S i Asker og Vestre Bærum sorenskriverembete. Ifølge registreringen var selskapets formål «å drive agenturvirksomhet og møbeltegning.»

Vi må anta at denne Tangevald Hansen er den samme som er oppført i boken «Hans Abraham Hansen Bakkene og hans etterslekt». Der står det at han var født 5. mars 1920. Han hadde praksis fra en rekke bedrifter i Norge og Sverige. I 1970-årene er han i en annonse oppført med møbelagentur på Billingstad utenfor Oslo.

Ellers så er det lite å finne om Tangevald Hansen. Desto mer vet vi om Gerhard Berg (f. 1927). Han har vært aktiv designer siden tidlig i 1950-årene. Berg har tegnet flere gode modeller for blant andre LK Hjelle, Vatne Møbler, Stokke, og mange flere.

Er du interessert i Gerhard Bergs kunstnerskap kan du bestille boken


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819