TIAS ECKHOFFS KLASSIKERDET RIFLEDE

Det Riflede er én i rekken av Tias Eckhoffs mange designklassikere. Serviset er tuftet på nyklassisismens sene 1700-talls formkultur. Samtidig puster den Scandinavian Design i sann demokratisk ånd. Det borgerlige var blitt folkelig.

Hvorfra fikk Tias Eckhoff inspirasjonen til Det Riflede? Jeg mistenker det kan ha en sammenheng med at han hadde praksis i Danmark. Kanskje han så på det klassiske, danske serviset Riflet med musselmalet dekor fra Kongelig Dansk. I tilfelle var han neppe den eneste som lot seg påvirke. Under trettitallet til femtitallet var det vanlig med mat- og drikkestell med vertikal og horisontal relieffdekor.

Tias Eckhoffs tekopp i serien Det Riflede ble produsert av Porsgrunds Porselænsfabrik fra 1950. (Foto: Mats Linder)

Opprinnelsen til Eckhoffs Det Riflede var diplomoppgaven – et middagsservise – da han studerte ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Servisets kopp var med horisontale, innrissede bølgelinjer som i tillegg til å være dekorative, også skulle ”avlede oppmerksomheten fra eventuelle feil i materialet”.

Foreningen Brukskunsts utstilling «Hvad vi kan» (1950) ble det vist arbeider til en rekke unge formgivere. Keramiker Jens von der Lippe skrev i Bonytt at Tias Eckhoffs nådd langt under den korte tiden han jobbet for Porsgrunds Porselænsfabrik. Videre skrev han at ”et par prøveeksemplarer av kopper fra Eckhoffs hånd synes i høy grad å utnytte mulighetene i dette nye materiale, men vil kanskje kunne bli ennu bedre om dekoren ikke ble fullt så dypt inngravert.” Koppene von der Lippe hadde i tankene var forgjengeren til Det Riflede.

Det øvrige delene i Det Riflede ble produsert fra 1953 til 1956. (Foto: Blomqvist Nettauksjon)

Etter Eckhoff var blitt ansatt ved Porsgrunds Porselænsfabrik (PP) videreutviklet han tekoppen til Det Riflede. Til sin hjelp hadde han sjefsmodelløren Andreas Gauslaa. Men det var mange hensyn å ta ved utviklingen av tekoppen. En av utfordringene var det tynne porselensgodset. Det førte til at koppen ble plassert opp ned under glasurbrenningen da tyngden fra hanken lett kunne deformere koppen. Det resulterte i at munningsranden på de tidligste tekoppene i Det riflede var uglaserte.

Karakteristisk for Det Riflede er de vertikale rillene og kantens perleranddekor. Eckhoff benyttet for øvrig perleranddekoren i andre arbeider. Deriblant i porselensserviset Nektar (1955) og i en serie kunstglass for Hadeland Glassverk. Det Rifledes tynne gods er som PP-kollegaen Konrad Galaaens servise Spire halvtransparent i sterkt lys.

I katalogen til «Norway Designs for Living» ble Eckhoffs Det Riflede avbildet sammen med Konrad Galaaens arbeider.

Det Riflede blir vanligvis datert til 1952. Men det er feilaktig. I følge en fotnote i artikkelen om Tias Eckhoff i Kunstindustrimuseet i Oslo sin årbok fra 1965 kan man lese at tekoppen med tilhørende skål var i produksjon fra august 1950. Den informasjonen henger godt sammen med at tekoppen ble utstilt under den svært viktige utstillingen «Norway Designs for Living» i Chicago i mai 1951. Det Riflede ble avbildet i utstillingskatalogen. I tillegg er den dokumentert fra utstillingen. Utstillingen ble for øvrig innviet av statsminister Einar Gerhardsen.

Det Riflede fra den første Norway Designs for Living utstillingen i mai 1951.

I løpet av kort tid ble Det Riflede et populært servise som solgte godt. Det på tross av at det var å få i kun 10 deler. Kaffekoppen med tilhørende skål kom på markedet i 1953. Sist ut blant servisedelene var et rundt fat som først kom i produksjon i 1956. I 1954 ble Eckhoff og Porsgrunds Porselænsfabrik tildelt gullmedalje for Det Riflede på Triennale di Milano.

Tias Eckhoffs krus ble tegnet i 1954, men det var først i 2012 Porsgrunds Porselænsfabrik satte det i produksjon. (Foto: Mats Linder)

Så en litt artig ting. I 2012 begynte Porsgrunds Porselænsfabrik å produsere kruset Tias. Det ble opprinnelig tegnet i 1954, men aldri satt i produksjon. Det kan tenkes at kruset opprinnelig var tenkt å bli en del av serviset Det Riflede.


©Mats Linder / matslinder.no