BRUKSBO TEGNEKONTORSJELDEN PRODUKTKATALOG FRA TIDLIG 1950-TALLET

Møblene fra Bruksbo Tegnekontor har lenge vært av interesse for norske samlere. Men det er i hovedsak modeller fra det sene 1950-tallet og 1960-tallet. Nå kan du glede deg til å bli kjent med firmaets tidlige møbler.

De er mange som tror at møblene fra Bruksbo Tegnekontor er produsert av Bruksbo. Saken er den at firmaet hadde samarbeidsavtaler med en rekke møbelprodusenter. I tillegg hadde man en utstrakt agenturvirksomhet.

Bak Bruksbo sto Per Tannum. Han var en sann gründer med stor teft for design. På begynnelsen av 1940-tallet etablerte han en rekke firmaer – deriblant Bruksbo og Bonytt. 1950-tallet var også svært aktivt. Da kom Norway Designs og PLUS.

Men tilbake til denne katalogen. Dessverre er det ingen informasjon om når den ble publisert eller hvem som designet hva. Vi må anta at katalogen er fra ca. 1952/53. Mest sannsynlig er det Torbjørn Afdal og Rolf Hesland som står bak flesteparten av modellene. Et unntak er Gunnar Sørlie, som tegnet Steady.

Heldigvis er det bakerst i katalogen en oversikt over hvilken produsenter som laget de ulike modellene. Flere av produsentene er i dag nærmest bortglemte. For eksempel Agder Møbelfabrikk, Borgen & Clausen, Isak Koløen, Myhres Møbelindustri og H. M. Lervik. 


©Mats Linder / matslinder.no