ARNE JON JUTREM

Arne Jon Jutrem
Arne Jon Jutrem

Arne Jon Jutrem var både billedkunstner og designer. Som formgiver er han mest kjent for arbeidene for Hadeland Glassverk. Hans bruksglass var preget av enkel og behersket linjeføring, mens kunstglasset ga ham muligheter til å arbeide mer kunstnerisk.

Arne Jon Jutrem (1929–2005) begynte allerede som 16-åring på Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) ved reklameavdelingen der Sverre Pettersen var overlærer. Jutrem var i en særstilling blant skolens elever da han av Pettersen og skolens rektor Jacob Prytz ble oppmuntret til å delta på undervisningen ved flere avdelinger – noe som var få forunt. Da Jutrem tok diplomeksamen 1950 ble han anmodet av Pettersen å søke stilling som tegner ved Hadeland Glassverk.

Arne Jon Jutrem. Vase. Modell: 606. Utført ved Hadeland Glassverk. 1952. (Foto: Mats Linder)
Arne Jon Jutrem. Vase. Modell: 606. Utført ved Hadeland Glassverk. 1952. (Foto: Mats Linder)

I august det samme året begynte han på Hadeland og overtok den kunstneriske ledelsen ved sandblåserverkstedet. Jutrems første arbeide der var en sigarettholder i sandblåst glass med trelokk. Denne ble innkjøpt av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum på en brukskunstutstilling i Kunstnernes Hus våren 1951.

Arne Jon Jutrem. Sigarettholder. Utført ved Hadeland Glassverk. 1950. (Foto: Mats Linder)
Arne Jon Jutrem. Sigarettholder. Utført ved Hadeland Glassverk. 1950. (Foto: Mats Linder)

Omkring 1950 besluttet ledelsen ved Hadeland å satse på kunstglassproduksjon. Det første kunstglasset til Jutrem var en svakt, konisk formet vase i klart glass med svarte striper (1951). Frem til ca. 1954 tegnet han rundt 40 modeller i kunstglasserien for Hadeland. Flere var med stripedekor, både i glassmassen og utvendig etset. Noen av arbeidene var også med etset og håndmalt grafisk dekor.

Arne Jon Jutrem. Fat. Kunstglass. Modell: Grønland. Utført ved Hadeland Glassverk. I serieproduksjon fra 1954. Grønlandserien ble tildelt gullmedalje på Triennalen i Milano 1954. (Foto: Mats Linder)
Arne Jon Jutrem. Fat. Kunstglass. Modell: Grønland. Utført ved Hadeland Glassverk. I serieproduksjon fra 1954. Grønlandserien ble tildelt gullmedalje på Triennalen i Milano 1954. (Foto: Mats Linder)

Jutrems største kommersielle suksess for Hadeland var kunstglasserien Grønland. Den grønne glassmassen ble tilsatt soda, noe som resulterte i uregelmessige luftbobler (luseglass). Grønlandsserien ble tildelt gullmedalje på Triennalen i Milano 1954, og ble produsert i mer enn 20 år.

Arne Jon Jutrem. Drikkeglass. Modell: ArneJon. Utført ved Hadeland Glassverk. Ca. 1954. (Foto: Mats Linder)
Arne Jon Jutrem. Drikkeglass. Modell: ArneJon. Utført ved Hadeland Glassverk. Ca. 1954. (Foto: Mats Linder)

Arne Jon Jutrem tegnet også en del serviseglass, og blant de fineste var ArneJon (ca. 1954). Det ble utført som en sylindrisk klokke på en mindre sylinderformet stett. I sin utførelse var det moderne og eksklusivt. Grunnet tekniske problemer ble produksjonen dessverre svært begrenset. I tillegg til kunstglass og serieproduksjon tegnet Jutrem motiver for speil og vinduer. Disse var med grafisk stilisert eller abstrakt dekor i gravert og sandblåst glass.

Arne Jon Jutrem. Vase. Utført ved Holmegaard. 1963-64. (Foto: Blomqvist Nettauksjon)
Arne Jon Jutrem. Vase. Utført ved Holmegaard. 1963–1964. (Foto: Blomqvist Nettauksjon)

På slutten av 1950-tallet ble Jutrems eksperimenteringstrang større. Noe som over tid resulterte i samarbeidsproblemer med salgsavdelingen i Oslo. Derfor sa han opp stillingen på Hadeland i 1962. I årene 1963–1966 arbeidet Jutrem som frilans tegner for det danske glassverket Holmegaard. I anledning av Den Permanente forårsutstillingen i København skrev anmelderen i Berlingske Tidende at Arne Jon Jutrem er ”lige så dansk, som han er norsk”.

Arne Jon Jutrem, Tormod Alnæs og Johan Flåten. Møblement. Utført i samarbeid mellom Statens Teknologiske Institutt, glassmester G. A. Larsen og Fjellhammer Bruk. Vist på verdensutstillingen Expo 67 i Montreal, Canada. (Jon Jutrem)
Arne Jon Jutrem, Tormod Alnæs og Johan Flåten. Møblement. Utført i samarbeid mellom Statens Teknologiske Institutt, glassmester G. A. Larsen og Fjellhammer Bruk. Vist på verdensutstillingen Expo 67 i Montreal, Canada. (Jon Jutrem)

Til verdensutstillingen Expo 67 i Montreal i Canada (1967) tegnet Arne Jon Jutrem i samarbeid med interiørarkitekt Tormod Alnæs og modellsmed Johan Flåten en møbelgruppe. Stolene i gruppen ble utført i bøyd pleksiglass med sitteputer i skai og understell i rundstål. Til den samme utstillingen utførte han tre monumentale glasskulpturer ved PLUS glasshyte.

Arne Jon Jutrem. Sigarettskrin. Utført av Mons Omvik. Ca. 1955. (Foto: Mats Linder)
Arne Jon Jutrem. Sigarettskrin. Utført av Mons Omvik. Ca. 1955. (Foto: Mats Linder)

Mindre kjent er hans tinnarbeider, utført av Mons Omvik fra midten av 1950-tallet. Disse ble utført i grafisk, stilisert relieffdekor. 1962 formga Jutrem komfyren PR 7 A for National Industri i Oslo, og i tiden rundt 1967 tegnet han dekorative bordplater i kunststoffet Compresin for Elverum Møbel- og Trevarefabrikk.

Arne Jon Jutrem. Bordplate. Produsert ved Elverum Møbel- og Trevarefabrikk. Ca. 1967. (Foto: Mats Linder)
Arne Jon Jutrem. Bordplate. Produsert ved Elverum Møbel- og Trevarefabrikk. Ca. 1967. (Foto: Mats Linder)

I 1984 ble Jutrem igjen knyttet til Hadeland som designer. Noen av arbeidene ble utført etter tegninger fra 1950/60-tallet, men mesteparten var nye ideer. Flere av arbeidene fra 1990-tallet vitner om Jutrems skulpturale og frie tilnærming til glasset som kunstnerisk medium.

Arne Jon Jutrem. Vase. Kunstglass. Utført ved Hadeland Glassverk. Ca. 1994. (Foto: Mats Linder)
Arne Jon Jutrem. Vase. Kunstglass. Utført ved Hadeland Glassverk. Ca. 1994. (Foto: Mats Linder)

Arne Jon Jutrem fikk flere utmerkelser og stipend. I 1959 ble han tildelt Lunningprisen og i 1992 Jacob-prisen. I 1992 ble han også utnevnt til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.


Utdannelse:

1950 – Diplom, Statens håndverks- og kunstindustriskole

Utmerkelser i utvalg:

1954 – Gullmedalje, Triennale di Milano

1959 – Lunningprisen

1992 – Jacob-prisen


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819