MATS LINDER

Bak matslinder.no står skribenten og forfatteren Mats Linder. Jeg ønsker å fokusere på design og kunsthåndverk fra de skandinaviske land – Scandinavian Design. Et mål med nettsiden er å heve interessen og kunnskapen rundt design fra Skandinavia ved å publisere designerbiografier, bedriftsomtaler og reprodusere gammel reklame. Jeg ønsker også å rette søkelyset på hva som beveger seg innenfor designscenen og intervjue profesjonelle utøvere som har noe på hjertet. Innimellom tar jeg på meg oppdrag fra bedrifter, organisasjoner, institusjoner, media og andre.

Oversikt over noen oppdragsgivere:

Arkitektur

Billedkunst

Bygg og bevar

David-Andersen

Designindustrien

DOGA

Ekornes

Fagskolen Kristiania

KORO

Kunsthall Grønland

Kunsthåndverk

NIL

Norsk Husflid

Norsk Kulturarv

Norsk Porsche

Norway Designs

OBOS-bladet

Oslo Design Fair

Statsbygg

Vestre

Visit Fredrikstad & Hvaler

Østfold Kunstsenter