SANDVIK & CO. – MØBELREKLAME FRA 1970-ÅRENE

For en tid siden fikk jeg tak i noen løse produktark fra Sandvik & Co. Vi snakker om typiske møbler fra 1970-årene. Men hvem designerne var er foreløpig ukjent.

Sandvik & Co. brukte en periode Torbjørn Afdal og Bruksbo Tegnekontor som formgiver. Vibo og Tono er kjente modeller fra Afdal hånd. Samarbeidet var så vellykket at det bidro til at møblene ble nok så rikelig eksportert til for eksempel Tyskland og USA.

Men allerede i løpet av 1960-tallet begynte det å slå sprekker i Bruksbo-samarbeidet. Flere produsenter var misfornøyde med at Bruksbo var blitt store på de andres bekostning og at de tok en alt for stor del av kaka. Fabrikkene betalte både tegningsprovisjon og salgsprovisjon til Bruksbo. Samtidig var det vanskelig for fabrikkene å bryte ut av samarbeidet fordi Bruksbo satt på rettighetene til modellene. Det var også ofte ulike ønsker om hvordan møblene skulle markedsføres, noe som var en grunnleggende årsak til uenighetene mellom Bruksbo og Sandvik & Co.

Etter hvert så ble det brudd i samarbeidet mellom de to partene. Sandvik & Co. var nødt å snu seg om og starte med nye designere og modeller.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819