TALGØ MØBELFABRIKKREKLAME FRA 1950-TALLET

Talgø Møbelfabrikk var i 1950- til 1970-årene en av landets fremste produsenter av speil og entrémøbler. Firmaet eksister den dag i dag i konsernet Talgø Invest.

Talgø Møbelfabrikk ble etablert i 1899 av ekteparet Thore og Thora Talgø som Nordmøre Aktiemøbelfabrik i 1899. Da Thore døde i 1913 overtok Thora den daglige driften. Firmaet er ikke kjent for det mest progressive designet. I etterkrigstiden laget de enkle og rimelige møbler til det voksende forbruksmarkedet. Deres speil til entreer ble en stor suksess. Talgøs produksjon var innstilt på rasjonelle løsninger for å holde prisene på et lavt nivå.

I 1950-årene startet produksjonen av soveromsserien Urda. Den inneholdt senger, toalettkommoder, puffer, speil, med mer. Møblene ble utført i lakkert mahognifiner. Formen fulgte stilutviklingen, men var ikke outrert. De skulle passe flertallets smak.

Talgø Møbelfabrikk produserer ikke lenger møbler, men elementer til ulike type bygg. Fabrikken er nå hovedkontoret til Talgø-konsernet. I 2017 omsatte Talgø Invest for rundt 580 millioner kroner.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819