PLUSMEGET SJELDEN SMYKKEKATALOG

I tiden omkring 1970 publiserte Norway Silver Designs flere små produktkataloger med smykker produsert ved PLUS. Disse er utført med et gjennompreget PLUS-merke som Hermann Bongard tegnet. 

På tross av at PLUS hadde storhetstiden under 1960-tallet var det også under 1970-tallet stor interesse for smykkene tegnet av Tone Vigeland, Anna Greta Eker og Erling Christoffersen.

Anna Greta Eker og Benny Motzfeldt. Modell: Wire. Anna Greta Eker. Modell: Knopp. Produsert ved PLUS for Norway Silver Designs.

Mest produktiv av trekløveret var Anna Greta Eker. Hennes mann Erling arbeidet med ordførerkjeder og andre spesialoppdrag, mens Vigeland hadde eget verksted. Spennende er Ekers samarbeid med Benny Motzfeldt.

Flesteparten av katalogens smykker er organiske, og likhetene med jugendstilens bølgeformede design er påfallende. Den nye interessen for jugendstilen kom fremst fra plakatkunsten. En person som fikk en voldsom renessanse var den tsjekkiske jugendkunstneren Alfons Mucha (1860-1939). I San Fransisco og andre amerikanske byer vokste plakatkunsten inspirert av jugendstilen, særlig innenfor musikkbevegelsen. Der ble arbeider utført under påvirkning av sentralstimulerende stoffer.

Anna Greta Eker. Modell: Flette og Stucco. Produsert ved PLUS for Norway Silver Designs.

Hvor mye sentralstimulerende som ble brukt av kunstnerne på PLUS vites ikke, men vi skal ikke se bort fra at det ble røkt en og annen rev. Men de var antagelig ikke høye som fyrtårn som «over there».

Uansett så er det spennende å se at de fleste kunstnere blir påvirket av hva som skjer rundtomkring i verden. PLUS-designerne var intet unntak.


©Mats Linder / matslinder.no