A. HUSEBY & CO. – KLASSISK MØBELKUNST

Henrik Bulls sofa fra 1896 er rikt utskåret i tidens dragestil. Utført ved A. Huseby & Co. (Foto: Nasjonalmuseet / Bjørgli, Annar)

A. Huseby & Co. var en av landets fremste møbelsnekkerbedrifter i 50 år. Fra slutten av 1800-tallet engasjerte de noen av de beste arkitektene og møbelformgiverne til å tegne for hovedstadens borgerskap.

Fra A. Huseby & Co.s utstilling på Norges Jubileumsutstilling i 1914. (Foto: A. Huseby & Co.)

A. Huseby & Co. ble etablert av snekkermester Andreas Huseby i 1889. Firmaet var en typisk håndverksbedrift med snekkere, treskjærere og tapetserere under et og samme tak. Møbelsnekkerverkstedet var også et attraktivt utdanningssted for mange snekkerlærlinger.

Arkitekt Henrik Bull var en i rekken av arkitekter som fikk utført møbler hos A. Huseby. I 1896 formga han en særegen sofa i rikt utskåren dragestil. Bull tegnet også møbler til Norges Jubileumsutstilling i 1914. De ble utført av mestersnekkeren Johan Aslaksby. A. Huseby satte stor pris på hans dyktighet og uttalte at han hadde uvurderlig betydning for firmaets konkurransedyktighet.

Det så kalte «Bergensskapet» ble utført ved A. Huseby & Co. i anledning Bergensutstillingen i 1928. (Foto: A. Huseby & Co.)

Andreas Aasheim begynte som læregutt hos A. Huseby som 15-åring i 1913. Samtidig gikk han på aftenskole og lærte seg tegning. Omkring 1916 til 1918 studerte han under Henrik Bull på Statens håndverks- og kunstindustriskole. Allerede som 20-åring fikk han ansvaret om å tegne utstyret til sjefskontoret i Norges rederforbund. I 1925 ble han lærer ved Oslo fag- og forskole, men arbeidet som tegner og konsulent for A. Huseby til omkring 1970.

A. Huseby & Co.s interiør til «Vi Kan»-utstillingen 1938 ble tegnet av Andreas Aasheim. (Foto: A. Huseby & Co.)

Et av Aasheims mest kjente oppdrag var interiøret til «Vi Kan»-utstillingen i hovedstaden i 1938. Hans stil var med røtter i engelsk og svensk nyklassisisme, men i 1940-årene tegnet han også møbler i en oppmyket funksjonalistisk ånd.

Bjørn Ianke tegnet konferansestolen for A. Huseby & Co. omkring 1961. (Foto: A. Huseby & Co.)

A. Huseby utførte også møbler for andre møbeldesignere, deriblant for Rastad & Relling Tegnekontor (R&R). Et oppdrag med særlig høy prestisje var kongeskipet Norge (1947/48). Firmaet utførte bord til røkesalongen etter tegning av (R&R) og bord og stoler til dagligrommet tegnet av Bjørn Ianke. Spisebordet til dagligrommet ble utført i teak og bein med messingholker. I tillegg var bordplaten med innfelt randdekor i messing.

Bjørn Iankes stol «New Dehli» ble tegnet til Norges Ambassade i New Dehli i 1959. (Foto: Nasjonalmuseet / Harvik, Andreas)

Bjørn Ianke tegnet i flere tiår bord, stoler og sofaer for A. Huseby. Det mest kjente møbelet var stolen New Dehli for den norske ambassade i New Dehli (1959). Men det var ikke bare eksterne tegnere som var knyttet til familiebedriften. Barnebarna til Andreas Huseby, Jon Erik Hovind og Inger Hovind  tok opp arven etter bestefaren og utdannet seg som henholdsvis møbelsnekker og arkitekt. Jon Erik Hovind ble senere disponent for firmaet, mens Inger Hovind tegnet møbler i klassisk, konservativ stil.

Bjørn Iankes skrivebord ble utført av A.
Huseby & Co.
i 1950. (Nasjonalmuseet / Harvik, Andreas)

For å møte konkurransen fra den industrialiserte delen av møbelbransjen bygget A. Huseby & Co. i 1963 en moderne verkstedbygning på Ryen i Oslo etter tegninger av Inger Hovind. De nye lokalene egnet seg langt bedre enn de utidsmessige lokalene i Møllergata og man kunne fortsette produksjonen av håndverksmøbler og andre spesialbestillinger. Men på tross av det nye verkstedet på Ryen var det vanskelig å få tilstrekkelig lønnsomhet i bedriften.

Katalogforside med stoler til Bjørn Ianke og Bjørn A. Larsen. (Foto: A. Huseby & Co.)

Fra 1970 ble verkstedsbygningen på Ryen utleid til Hiorth & Thoresen A/S (tidligere Hiorth & Østlyngen) som fortsatte å produsere noen av A. Husebys modeller. I 1978 ble også tapetserverkstedet lagt ned. A. Huseby & Co. eksisterer i dag som møbelforretning i Møllergata 6, i det som var kjent som «Møbelgata».


©Mats Linder / matslinder.no