HIORTH OG ØSTLYNGENRASJONELL MØBELPRODUKSJON

Møbelprodusenten Hiorth og Østlyngen ble etablert av Arne Hiorth og Leiv Østlyngen i 1933. De brukte tidlig norske arkitekter og møbeldesignere, deriblant arkitekt Knut Knutsen. I tillegg hadde de tegnekontor med flere designere. I 1940 begynte Alf Sture for Hiorth og Østlyngen, der han arbeidet til 1952. Stures møbler var de første årene i en oppmyket funksjonalistisk stil, mens senere arbeider hadde mer tradisjonelt tilsnitt. Fra 1953 produserte Hiorth og Østlyngen Arne Hiorths stol i 103-serien. Den var av sammenleggbar pakkemøbeltype og kunne monteres på under et minutt, uten bruk av verktøy. Stolen egnet seg derfor godt som eksportprodukt. Hiorth og Østlyngen opphørte i årsskiftet 1969/70.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819


Arne Hiorth. Stol. Modell 103/90, Produsert av Hiorth & Østlyngen. I produksjon fra 1953. (Foto: Blomqvist Nettauksjon)
Arne Hiorth. Stol. Modell: 103/90, Produsert av Hiorth og Østlyngen. I produksjon fra 1953. (Foto: Blomqvist Nettauksjon)

Alf Sture. Bord. Produsert av Hiorth og Østlyngen. Tidlig 1950-tallet. (Foto: Blomqvist Nettauksjon)