HADELAND GLASSVERKPRODUKTKATALOG OVER FARGET GLASS FRA 1939

I denne produktkatalogen fra Hadeland Glassverk over farget glass fra 1939 kan vi garantere flere overraskelser. Den ble publisert kort tid før den andre verdenskrigen og okkupasjonen av Norge. Det får oss å tenke på at flere av de avbildede modellene kun var i produksjon en kort periode, og vi må anta at noen av modellene ikke ble gjenopptatt etter krigen. Vi kan anta at for eksempel ekornkaraffelen er nok så sjelden. Ved å tilgjengeliggjøre katalogen kommer flere ”ukjente” modeller nå bli gjenoppdaget.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819