STOKKEREKLAME FRA 1950-ÅRENE (DEL 1)

Sjelden ringperm med Stokke-modeller fra 1950-årene. Men aller mest spennende er at permen antagelig tilhørt en møbelagent. Hans antegninger kan gi oss et hint om hvorfor ting gikk ut av produksjon og hva som var populært.

Dette innlegget er er i hovedsak med modeller formgitt av Arnt Lande. Følgende modeller vet vi er designet av ham: Combi (ulike varianter), Congo, Vipp, Akaba og Leika. Så kan vi anta at også Petit og Rondo er fra hans hånd. De andre modellene derimot er så tidstypiske at de er vanskelig å si om det er Lande eller andre.

Så tilbake til innledningen og at permen tilhørt en av Stokkes møbelagenter. På baksiden av flere bilder har han skrevet kommentarer. Om Combi (5810) skriver han at fotoet av stolen er annerledes enn den aktuelle modellen: ”den er imidlertid blitt noe forandret siden bildet ble tatt…” Innimellom brukte produsenter bilde av prototypen i reklamen, på tross av at den ofte ble forandret før den kom i serieproduksjon. Et godt eksempel er Rolf Heslands stol Fox, der stolen gjennomgikk en kraftig forandring av armlene.

Om stolen Akaba skriver agenten: ”Denne eksporteres, og selges også hjemme.” Men mest spennende er omtalen om Petit. Der skriver han: ”Denne stolen går ut, og vi mangler faktisk en «kaffestol» som kan erstatte denne.” Det er anledning å tro at Petit lå alt for nær opp til stolen Blinken, tegnet av Sigurd Resell ved Rastad & Relling Tegnekontor for Hjellegjerde. Muligens Hjellegjerde truet med søksmål. Bare løse spekulasjoner, men når vi vet at Hjellegjerde utvidet fabrikken grunnet Blinkens popularitet er teorien ikke helt ubegrunnet.

Vi avslutter med stolen Siv. Den har jeg aldri sett. Vi kan anta at den ikke solgte så godt og derfor ikke var lenge i produksjon.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819