BALANSVÆR GOD, SITTRIKTIG

Peter Opsviks Duo Balans ble produsert av Stokke fra 1984 til 2004.

Balans sittemøbler er blant de mest originale nyskapningene i norsk møbelindustri. De har forandret vår måte å tenke tradisjonell sitting på. Tankegodset og kopier av møblene er spredd over hele verden.

Oddvin Rykkens Balans Skulptur ble produsert fra 1979. (Foto: Blomqvist Nettauksjon)

Tidlig i 1976 begynte Hans Christian Mengshoel (f. 1946) å studere og gjøre undersøkelser rundt balansert og mer ergonomisk tilrettelagt sittende. Enkelte av hans observasjoner tok utgangspunkt i hvordan mennesker sitter ved lave bord og skolebarn som tilter på stoler. Under disse undersøkelsene fant Mengshoel ut at det var mer ergonomisk riktig å sitte på et sete som skråner noe fremover og med beina bakover i en vinkel på mellom 110 til 120 grader.

Svein Gusruds Balans Belle ble produsert av HÅG.

For å unngå at brukeren glider fremover var det behov med støtte for leggene. Sitteposisjonen i denne stillingen åpner opp bekkenpartiet, ryggsøylen rettes opp og får en mer naturlig vinklet posisjon som styrker ryggmuskulaturen og ikke minst blir blodomløpet bedre.

Oddvin Rykkens Balans Erobic ble produsert av Rykken & Co. fra omkring 1985. Den er like mye en skulptur som et sitteredskap.

Som resultat av undersøkelsene ble møbelprodusenten Rybo og Statens Teknologiske Institutt (STI) i 1978 utvalgt til å delta i produktutvikling av Mengshoels balanserte sittekonsept. Mengshoel inviterte også møbeldesignerne Oddvin Rykken, Peter Opsvik og Svein Gusrud til å tegne produkter basert på Balans-konseptet.

Peter Opsviks Balans Variable ble opprinnelig produsert av Stokke fra 1979. I 2006 overtok Varier produksjonen.

Hver for seg utviklet designerne fra annen halvdel av 1978 og de første månedene i 1979 flere Balans-prototyper, henholdsvis for sofabordhøyde, kjøkkenbenkhøyde og spise/arbeidsbordhøyde. Prototypene ble vist først på Scandinavian Furniture Fair i København i mai 1979. Balans-modellene vakte stor interesse og oppsikt blant internasjonal media og produsenter. For de aller fleste var denne type sitteredskaper en helt ny måte å tenke møbler på.

Svein Gusruds Balans Aktiv junior er et sitteredskap med røtter i maskinestetikken. (Foto: Blomqvist Nettauksjon)

Møbelprodusentene Stokke, HÅG og Rybo har hatt stor suksess med Balans-konseptet. Over en tiårsperiode ble de rundt 25 Balans-modellene solgt i ca. 1 million eksemplarer på verdensbasis.

Hans Christian Mengshoel og de tre designerne ble i 1986 tildelt Jacob-prisen for sine nyvinninger.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819