EN SJENERØS DONASJON

Er det noe som får meg til å gå i gang skikkelig, så er det når jeg får arbeide med tidligere ukjent materiale. I slike tilfeller står tiden stille, og jeg står på døgnet rundt. Nå har det skjedd igjen. Et nytt arkiv har blitt overført til «forskningshulen».

I samlingen finnes det flere originale invitasjoner fra Norway Designs. Som for eksempel denne i anledning Sigrun Berg´s spesialutstilling.

For noen dager siden mottok jeg en viktig del av arkivet etter designgründeren Per Tannum. Familien Boman / Boman Fosseide hadde kommet til enighet om at de ønsket donere arkivet etter at de konkludert med at jeg kan forvalte det på en fornuftig måte.

Underskrifter i et Norway Designs protokoll. Her er signaturer til blant andre Per Tannum, Arnold Wiig, Torolf Prytz og Ivar Holmsen.

Arkivet er rikholdig i både størrelse og variasjon. Mesteparten av gaven er et komplett sett med Bonytt. Et tidsskrift Per Tannum etablerte sammen med Arne Remlov i 1941. For meg tilfører det en ekstra dimensjon at jeg nå skal bruke Tannums egne blader som jobbverktøy.

I samlingen er det flere originalfotografier fra 1950-90-tallet. Her er portretter av blant andre Rolf Hansen, Hermann Bongard og Richard og Tone Duborgh.

Fotografiene i samlingen er svært interessante. De spenner fra portretter av norske designere og kunsthåndverkere til produktbilder og utstillinger. Det er for øvrig et stort fokus på etableringen av Norway Designs i samlingen. Det er en bok med styreprotokoller, brever, fotografier og mye annet. For mitt vedkommende er denne delen av arkivet særlig interessant da jeg i flere år nøstet i hvordan norske produsenter arbeidet opp mot det amerikanske markedet. Bare ved å lese noen av brevene får jeg en større forståelse for Per Tannums viktighet i norsk designhistorie.

Sjahen av Iran og dronning Farah Diba under et besøk på PLUS i Gamlebyen, Fredrikstad.

Så er det Tannums hjertebarn – brukskunstkolonien PLUS. Der har jeg veldig mye materiale fra før. Så det som nå tilkommet er svært viktig for å bygge videre på dette fantastiske designeventyret som varte fra 1958-1978. Her snakker vi om profesjonelle produktfotografier, kataloger, protokollbok fra Norway Silver Designs, og annet som jeg ikke fått oversikten over enda. En morsom bonus er bildene av sjahen av Iran og dronning Farah Dibas besøk på PLUS. Det setter en ekstra gullkant på det hele.

Et konvolutt med bilder av varer som ble utstilt og solgt på Norway Designs for Living.

Fra før har jeg overtatt flere arkiver og samlinger. Nevnes kan Arne Lindaas, Gerhard Berg og Rolf Hansen. Forretninger, firmaer og organisasjoner forsyner meg jevnlig med materiale. Det er som i tilfellet Tannum-arkivet, materiale som sjelden kommer ut på det åpne markedet. Eller for å si det slik. I mange tilfeller redder jeg ting fra å bli brent eller kastet på søppelfyllingen.

En i rekken av avisutklipp som er knyttet til Per Tannums virksomheter.

De siste årene har mye av min arbeidstid gått til å analysere og systematisere materiale jeg fått. Det er dessverre umulig å rekke lese alt som kommer inn. Men når det blir satt i system er det enklere å finne frem til informasjonen når det trengs. Tanken er også at mitt arkiv skal kunne brukes til forskning av andre og en dag overføres til det offentlige.


©Mats Linder / matslinder.no


Originalfotografier av keramiker Turid Mjelves arbeider. Antagelig fotografert i anledning hennes utstilling på Norway Designs.
Statsminister Einar Gerhardsen åpnet Norway Designs for Living i Chicago i mai 1951.

©Mats Linder / matslinder.no