BRØDRENE ØDEGÅRD OG FREDRIK KAYSER

IMG_20160110_0001Lite er kjent fra møbelprodusenten Brødrene Ødegård A/S. Kanskje denne reklamebrosjyren fra midten av 1950-tallet kan belyse noe av bedriftens virke.

IMG_20160110_0003
Fredrik Kayser. Modell: 601. Produsert av Brødrene Ødegård.

Brødrene Ødegårds møbelfabrikk på Skodje ble etablert i 1947. I følge fylkesleksikonet for Møre og Romsdal (1953) var aksjekapitalen på 10 000 kroner. De var spesialisert på lenestoler. Daværende disponent (1953) var Rolv Ødegård.

IMG_20160110_0002

Ut fra reklamefolderens to avbildede stoler, Ola og 601, ser det ut som bedriften tatt i bruk profesjonelle møbeldesignere. Ingen av stolene er oppført med designernavn i reklamefolderen. Heldigvis er stolen 601 avbildet i eksporttidsskriftet Exportland Norwegen på side 84 i reklamen for Brødrene Ødegård. Der kan man lese at Fredrik Kayser er mannen bak stolen. Hvem som tegnet Ola er foreløpig ukjent. I en Bonytt-reklame (6-7/1955) er Bendt Winges modell ”Wingo” for Brødrene Ødegård avbildet. Sammenligner man denne og andre stoler av Winge fra tiden kan det tenkes han også står bak Ola.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819