EGERSUNDS PRISKURANT FRA 1937 – ET MUST FOR LIEBHABERE

En av de feiteste produktkatalogene fra 1930-tallet er den fra Egersunds Fayancefabrik fra 1937. Kanskje til og med den feiteste?

For samlere av Egersunds fajansearbeider fra mellomkrigsårene er denne produktkatalogen et must. I alt innholder den mer enn 130 sider fullstappet med modeller og dekorer. Alle trykket i farge. Som helhet fremstår katalogen nærmest som et grafisk kunstarbeide.

Det som er interessant er at Egersund den gang produserte et vell av modeller. I dag er det utenkelig med tanke på produksjonskostnader, lagerhold og reklameutgifter. I tillegg utprøves dagens modeller og dekorer i større grad enn den gang. For samlere er det derfor ekstra interessant å få satt navn på modeller og dekorer som tidligere vært ukjente.

Det er uhyre vanskelig å få tak i den originale katalogen fra 1937. Men jeg kan trøste dere med at et opptrykk kan bestilles fra Dalane Folkemuseum for 475 kroner.©Mats Linder / matslinder.no


Vipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819