TONE VIGELAND SOM GLASSDESIGNER

Skisse til Tone Vigelands glass for PLUS. (Mats Linders arkiv)

At Tone Vigeland tegnet glass for Glasshytten på PLUS er ukjent for de aller fleste. Her er et forsøk på å rekonstruere historien.

Det var i tiden rundt brukskunstorganisasjonen PLUS ble opprettet i 1958 som Tone Vigeland tegnet et lite glass for Glasshytten på PLUS. Akkurat når er vanskelig å si. Sannsynligvis helt på slutten av 1958, eller første halvdel av 1959.

Tone Vigeland. Drikkeglass. PLUS glasshytte. 1958/59. I 1959 var prisen for dette glass 5 kroner. H. 6,5. (Foto: Mats Linder)
Tone Vigeland. Drikkeglass. PLUS glasshytte. 1958/59. I 1959 var prisen for dette glass 5 kroner. H. 6,5. (Foto: Mats Linder)

Vi vet i hvert fall at det ikke var senere enn 1959. I Norsk Dameblad 41/1959 (7. oktober) skrev Penelope: ”Direkte fra glasshytten selges også dette lille drikkeglasset tegnet av Tone Vigeland hvis smykker vi brakte omtale av i forrige nummer. Glasset som står usedvanlig støtt, er like anvendelig til bordvin som til saft. Selv har vi med fin virkning anbrakt høstens siste rose i det. Glasset er dypblått og koster 5 kroner.”

Norsk Dameblad 41/1959.
Norsk Dameblad 41/1959.

Det kan synes merkelig at Vigeland tegnet glass for glasshytten. Det kan ha å gjøre med at hun ønsket å eksperimentere med andre materialer enn sølv. Men mest sannsynlig er at glasshytten som var ny trengte nye modeller i oppstartsfasen. Vi vet også at hyttemesteren Hans Hansen, som var på utlån fra Hadeland Glassverk, laget egne former.

Tegningen av Tone Vigelands glass for PLUS ble funnet i Arne Lindaas sitt arkiv som undertegnet fått av Lindaas´ barn og kone. (Mats Linders arkiv)

Ellers var Arne Lindaas glasshyttens kunstneriske leder det første året. Naturlig nok så tegnet han de fleste modellene på dette tidspunktet.

PS. Siden innlegget først ble publisert i 2016 har undertegnet nå fått tak i originale tegninger av Vigelands glass. De ble funnet i Arne Lindaas´ arkiv.


©Mats Linder / matslinder.noVIPPS: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819