TONE VIGELAND SOM GLASSDESIGNER

At Tone Vigeland tegnet glass for Glasshytten på PLUS er ukjent for de aller fleste. Her er historien.

Det var i tiden rundt brukskunstorganisasjonen PLUS ble opprettet i 1958 som Tone Vigeland tegnet et lite glass for Glasshytten på PLUS. Akkurat når er vanskelig å si. Sannsynligvis helt på slutten av 1958, eller første halvdel av 1959.

Tone Vigeland. Drikkeglass. PLUS glasshytte. 1958/59. I 1959 var prisen for dette glass 5 kroner. H. 6,5. (Foto: Mats Linder)
Tone Vigeland. Drikkeglass. PLUS glasshytte. 1958/59. I 1959 var prisen for dette glass 5 kroner. H. 6,5. (Foto: Mats Linder)

Vi vet i hvert fall at det ikke var senere enn 1959. I Norsk Dameblad 41/1959 (7. oktober) skrev Penelope: ”Direkte fra glasshytten selges også dette lille drikkeglasset tegnet av Tone Vigeland hvis smykker vi brakte omtale av i forrige nummer. Glasset som står usedvanlig støtt, er like anvendelig til bordvin som til saft. Selv har vi med fin virkning anbrakt høstens siste rose i det. Glasset er dypblått og koster 5 kroner.”

Det kan synes merkelig at Vigeland tegnet glass for glasshytten. Det kan ha å gjøre med at hun ønsket å eksperimentere med andre materialer enn sølv. Men kanskje mest sannsynlig er det at glasshytten som var ny trengte mange nye modeller i oppstartsfasen. Vi vet også at hyttemesteren Hans Hansen, som var på utlån fra Hadeland Glassverk, laget egne former.

Norsk Dameblad 41/1959.
Norsk Dameblad 41/1959.

Ellers var det Arne Lindaas som var glasshyttens kunstneriske leder det første året, og som naturlig nok tegnet de fleste modellene på det tidspunktet.


©Mats Linder / matslinder.no