STRYN BORDFYLDIG PRODUKTKATALOG

Typisk for norsk industri på Vestlandet var den enorme veksten av møbelfabrikker fra mellomkrigsårene til 1970-årene. Det førte etter hvert til konkurser, oppkjøp og sammenslåinger. Det gjaldt også for Stryn Møbelfabrikk.

Stryn Møbelfabrikk ble etablert i 1939. Mot vederlag i aksjer overtok selskapet eierskapet til Os, Tonning & Vik snekkerverksted (etablert i 1933). I selskapets styre var også eiere fra det tidligere snekkerverkstedet; Oddmund Tonning, Anders K. Vik og John Os. I handelsregisterets dokumenter står det at den nye fabrikken skulle «drive forarbeidelse og salg av møbler og hvad dermed står i forbindelse.» En av de tidligste ordrene var 30 likkister til tyske soldater.

I 1940-årene laget Stryn Møbelfabrikk sprøytelakkerte og polerte møbler. Salget foregikk over hele landet. Tidlig i 1950-årene var fabrikken på 600 kvadratmeter og den hadde rundt 18 arbeidere. Tidlig i 1970-årene gikk virksomheten godt. Hovedsakelig produksjon var bord og veggseksjoner. Av 15.000 salongbord ble 5.000 av disse utstyrt med mosaikk bordplate.

I 1979 kjøpte Hole & Lillebøe i Sykkylven Stryn Møbelfabrikk. Fra 1982 hadde Hole & Lillebøe et salgsamarbeid med Arna Bruk. Men allerede i 1983 opphørte samarbeidet da Arna ble kjøpt opp av Nordås Møbler. Det gikk straks nedover og i 1984 meldte Hole & Lillebøe om oppbud. Stryn Møbelfabrikk fortsatte likevel produksjonen. I 1989 overtok 10 ansatte fabrikken og fortsatte driften som Stryn Møbelindustri. I 2013 slo man seg sammen med Tonning Møbelfabrikk til et selskap –Tonning & Stryn.


©Mats Linder / matslinder.noVIPPS: 527697