ÅSLIDS MØBELFABRIKKLEKKER PRODUKTKATALOG

Åslids Møbelfabrikk er en i rekken av tusener norske møbelfabrikker som har eksistert. Det faktum at Norge har hatt så mange møbelprodusenter gjør det vanskelig å vite særlig mye om de som var mindre eller mellomstore.

Likevel er det noe som tilsier at Åslids Møbelfabrikk tilhørte blant de større i 1950-årene. I 1954 gikk fabrikken sammen med P. I. Langlos Fabrikker, Møre Lenestolfabrikk, Stokke og Vestlandske Møbler om å starte Westnofa (West Norway Factories Ltd. AS). Westnofa var en eksportorganisasjon for disse fabrikkene.

Inge Langlo skriver i boken Et liv i form at Åslids Møbelfabrikk ikke brukte profesjonelle designere da de utviklet sine senger. «I samarbeid med forhandlere utviklet de imidlertid modeller med amerikanske dimensjoner og med et utseende som tiltalte dette markedet.» Det er spennende med slike opplysninger. Min første tanke er at man på fabrikken kikket på andre modeller som produktutviklerne så modifiserte slik at de ikke var direkte kopier.

Åslids Møbelfabrikk ble startet på Volda i 1907 av snekkermester I. Åslid. Fra 1930 var hovedproduksjonen senger og kommoder. Fabrikken ble lagt ned i 1986, samme år som Arna Bruk og Nordås Møbler.


©Mats Linder / matslinder.noVIPPS: 527697