WIDERØES UTEMØBLER

Widerøe´s Flyveselskap er landets eldste. Det ble etablert av Viggo Widerøe og broren Arild sammen med tre venner i 1934. Etter å ha samlet sammen 25 000 kroner fikk de kjøpt et Waco sjøfly i USA.

Widerøe deltok i oppvisningsflygninger for å tiltrekke seg kunder. Deres første rute var Oslo-Kristiansand-Stavanger-Haugesund, som startet sommeren 1934. Selskapet ble også innleid som flyambulanse og postfly. I mellomkrigsårene var Widerøe i en ekspansiv periode. Dessverre satte den andre verdenskrig en stopper for den sivile luftfarten. Viggo Widerøe gikk inn i motstandsbevegelsen og ble fengslet. Først på Grini og senere i Tyskland.

Den økonomiske situasjonen for Widerøe var vanskelig i årene etter krigen. I 1947 ble Widerøe oppkjøpt av Forenede Industrier A/S. Et tiltak som for øvrig reddet selskapet. Men å bygge opp en ny organisasjon var krevende, og man trengte flere bein å stå på. De startet derfor med aluminiumvareproduksjon.

I 1952 ble Widerøe´s Lettmetallavdeling på Fornebu etablert. De første årene var tanken å sysselsette de teknisk ansatte gjennom lavsesongen. På Lettmetallavdelingen arbeidet man i hovedsak med å fremstille produkter i aluminium, men også stål. Viktigst var Widerøe-garasjen i isolert aluminium. Fra omkring 1957 produserte firmaet også den populære Lillebror, en sammenleggbar campingvogn, oppfunnet av Knut Rambøl.

Med velferdsstatens klasseutjevning ble fellesskapets goder spredd på flere hender. Det førte til lengre ferier og utbygging av hytter langs norskekysten og i fjellet. I tillegg ble campingferier alt vanligere. Det resulterte i nye behov, som lette og vedlikeholdsfrie møbler. Widerøe´s Lettmetallavdeling så selvfølgelig muligheten til en lønnsom nisje – fritidsmøbler i aluminium. Widerøe´s Ide-al-møbler dekket behovet med modeller som Alliance-sofa, Alone-stol, Allround og Scala-stolen.

Widerøe´s Lettmetallavdeling som opprinnelig hadde som mål å sysselsette medarbeiderne gjennom lavsesongen ble et lønnsomt foretak. I 1965 ble det skilt ut som eget aksjeselskap under navnet Widerøe Industri A/S. Bedriften som senere flyttet til Aurskog-Høland fikk i 1971 en stoppordre av flyteinnretninger for Forsvaret som resulterte i nedleggelse.  

Dette innlegget er en ønskeartikkel fra innlegget Make a wish. Den heldige vinneren i denne omgang var Fredrik Temte.


©Mats Linder / matslinder.noVIPPS: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819