BLINDHEIM MØBELFABRIKKERGO DE LUXE

I løpet av det siste tiåret er det blitt all større interesse for norske seksjoner. En av de mest populære er Ergo de Luxe fra Blindheim Møbelfabrikk.

Ergo de Luxe ble lansert i 1962. I produktkataloger og avisreklamer opplyses det om at John Texmon og firmaets disponent Einar Blindheim designet seksjonen. Vi kan nok anta at den egentlige designeren var Texmon, mens Blindheim kom med forslag rundt utformingen.

Som i tilfelle med Veggen de Luxe kom også Ergo de Luxe med bord som solitær. I brosjyren er det også et spisestuemøblement under navnet Ergo. Vi ser også møbler fra Gerhard Bergs Kubus-serie for Stokke. Det har å gjøre med at Blindheim og Stokke samarbeidet under et felles foretakende – Blisto.

Prislisten er datert 1970. Vi kan anta at produktkatalogen er fra slutten av 1960-årene da Bergs Kubus-serie ble lansert rundt 1965. Hvis du er interessert i andre norske seksjoner bør du kikke – HER.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819