ERIK W. ABELSONBARNEMØBLER FRA 1970-ÅRENE

Det er alltid spennende når nye, ukjente navn dykker opp. Interiørarkitekt og snekkermester Erik W. Abelson kan godt ha vært kjent i samtiden. Men i dag er det antagelig få som kjenner til hans virke. I den anledning er Abelsons profesjonelle liv prøvd å bli ettergått.

Vi finner navnet Erik W. Abelson i Oslo adressebok 1934. Der er han oppført som interiørarkitekt og disponent for firmaet med eget navn. Det opplyses om at Abelson spesialiserte seg innen skoleinnredninger. I 1954 ble aksjeselskapene Høvleriet Tisto og Butikkmontering registrert. Der finner vi også ut at mellomnavnet var Willy.

Men ut fra dateringen 1934 ser det ut som at vi har å gjøre med to personer ved samme navn – Erik W. Abelson. Vi kan anta at han som er oppført i Oslo adressebok er far til vår Erik W. Abelson, som designet innleggets barnemøbler.

Vi må anta at det var vår Erik W. Abelson (1925–2020) som i en periode var ordfører for Det Norske Misjonsforbunds Ungdom. Han var også engasjert i EU-saken og stemte derfor ja ved folkeavstemningen i 1972. I en annonse i Drammens Tidende og Buskeruds Blad 1969 ønsket Abelson forbindelse med en produsent av stålrørmøbler. Hva han ønsket å produsere er dessverre ukjent.

Ut fra produktarkene med barnemøbler kan vi anta at det var en ny serie Abelson lanserte rundt 1970. Møblene er utført i solid tre. Både stoler og bord i Brutus-serien er med sirkelformer sånn at barna kunne krype igjennom. Møbleringsplanen opplyser om at de avbildede møblene ble brukt til Block Watnes daginstitusjoner. Med daginstitusjon kan vi nok konkludere med at det var barnehager.

Abelson hadde eget arkitektkontor, fabrikk av skoleinventar, konsulentvirksomhet, agenturforretning og det virker som han også laget brukstkunst- og presangartikler. Nå som vi vet at han døde i august 2020 er det ikke uten et visst vemod man kan reflektere over at han ikke fikk dele sin historie med oss.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819