ROLF GABRIELSEN OG DØRVRIDEREN SKYLINE

I 1959 utlyste Grorud Jernvarefabrikk i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund, Interiørarkitekters Forening og Norsk Gruppe for Industriell Formgivning en designkonkurranse om utformingen av nye dørvridere.

Konkurransen som var åpen for alle hadde et enkelt forbehold – forslagene måtte ikke tidligere vært benyttet. I følge utlysningen skulle det deles ut førstepremie og andrepremie. Premiene var på henholdsvis 2 000 og 1 000 kroner. I tillegg var det satt av penger til 10 innkjøp á kroner 500/stykk.

Rolf Gabrielsen.

Interiørarkitekten Rolf Gabrielsen som arbeidet ved Rastad & Relling Tegnekontor ønsket å delta i konkurransen. Siste innleveringsdag var satt til 1. februar 1960. I juryen satt blant andre interiørarkitekt Tormod Alnæs og arkitekt Knut Knutsen. 320 forslag kom inn.

Rolf Gabrielsens forslag Masse og Lasse ble innkjøpt under Grorud Jernvarefabrikks dørvriderkonkurranse.

Den 31. mars 1960 ble utfallet av konkurransen offentliggjort. Grorud Jernvarefabrikk gikk til innkjøp av Gabrielsens modell Masse og Lasse og utbetalte 500 kroner. Juryen uttalte følgende om modellen: ”Nett, avbalansert og fast form. Bearbeides noe.” I følge konkurransevilkårene var Gabrielsen forpliktet til å være behjelpelig med den videre bearbeidelsen av dørvrideren. I 1961 kom dørvrideren i produksjon under navnet Skyline.

Reklame for Skyline. Brukt i fagtidsskriftet Byggekunst 1961.

Allikevel ser det ut som Grorud Jernvarefabrikk ikke helt hadde styr på prosessen. I 1962 sendte Rolf Gabrielsen et brev til firmaet og spurte om hvorfor han ikke blitt informert om at hans dørvrider var kommet i produksjon. Grorud svarte at deres driftskontor forsøkt få tak i Gabrielsen under ferdigutarbeidelsen av modellen uten at de hadde lyktes. De informerte også at de utformet et eget skilt til vrideren.

Det ser ut som Grorud Jernvarefabrikk ikke helt hadde orden i sysakene. I 1965 purret Gabrielsen på firmaet og lurte på hvor det var blitt av honorarer. Grorud svarte: ”Vi beklager at vi ikke tidligere har avregnet Deres lisens, dette skyldes en forglemmelse.” Honorar ble utbetalt for perioden 1962 til 31.12.1964, det på tross av at Skyline var i produksjon allerede i 1961. 


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819