ANDREA SCHOLZEUTSTILLING ØSTFOLD KUNSTSENTER

De siste månedene har vært travle for keramiker Andrea Scholze. I september deltok hun på Årsutillingen 2018. 25. oktober var det utstillingsåpning på Patrick Parrish Gallery i New York med «Converging Bodies : Contemporary Norwegian Ceramics». Sist helg åpnet separatutstillingen «A Brief Moment in Time» på Østfold Kunstsenter i Fredrikstad.

Andrea Scholze (Foto: Mats Linder)

Andrea Scholze (f. 1988) er utdannet keramiker med master fra KHiO 2016. I løpet av de siste årene har hun mottatt flere stipend, deriblant treårig Statens kunstnerstipend (2017–2019). Scholze har deltatt på Årsutstillingen tre ganger (2013, 2015 og 2018), men merittlisten kan gjøres mye lenger.

Scholzes utstilling A Brief Moment in Time beveger. (Foto: Mats Linder)

Andrea Scholzes utstillingstittel A Brief Moment in Time kan betraktes ut fra hennes nåværende situasjon med travel utstillingsvirksomhet. Jeg velger dog å ta utgangspunkt i hennes materiale – leiren. Leiren som er organisk og formbar som tiden, eller statisk som etter brenningen. I tidsrommet, i overgangen mellom det organiske og statiske der alt kan skje. Blir brenningen vellykket, eller går det til helvete. Et kort øyeblikk som for en keramiker kan oppleves som en evighet. Den elastiske og abstrakte tiden.

Relieffene vitner om kampen mot materialet. (Foto: Mats Linder)

Sentralt i Scholzes utstilling er en rekke relieffer i forskjellige størrelser montert i grupper. Utgangspunktet er tidligere prosjekter der hun laget støpeformer med avstivninger. Under støpeprosessen har avstivningene gitt etter for leiren og blitt deformert. Flere år senere har Scholze rekonstruert formene. Uttrykket i motsetningsforholdet struktur, styrke og avmakt oppleves som brutalistisk og var.

Scholzes «skriftspråk» har historiske referanser flere tusen år bak i tid. (Foto: Mats Linder)

Samtidig som relieffenes avstivninger har et arkitektonisk og brutalt uttrykk er de i grupper blitt til tegn med felles logikk. Logikken er rammen som skaper hennes nye skriftspråk. Forbindelsen med gamle tegn som kileskriften og kinesiske skrifttegn danner det historiske bindeleddet med kulturer der keramikken stått sterkt.

I verket Temporary being er døden en forutsetning for nytt liv. (Foto: Mats Linder)

Andrea Scholze arbeider ofte med dyr. Narrative fortellinger, skisser og arketyper. Til separatutstillingen på Østfold Kunstsenter var det kun et dyr utstilt, en uthulet hund, liggende rett på gulvet. Tittelen er Temporary being. Spor av levd liv, et dyr som forlatt jordens overflate. Kanskje en gatehund fra Spania eller en arkeologisk utgravd hund fra Pompeiis askelag. Det er en dobbelthet i verket uten at vi trenger å ta utgangspunkt i tittelen. Hunden er like mye et individ som en abstrakt tolkning av dyret. Forlatt i øyeblikket, forlatt for evig tid. Jeg stiller meg spørsmålet om noen savner hunden. Kanskje de fleste ønsker å tillegge at hunden er savnet av et menneske heller enn en annen hund. Et øyeblikket beveger tankene seg til Syria og meningsløs død. Døden er alltid tilstede, men formen har ulik uttrykk, akkurat som i Scholzes Temporary being.

Drivhuset påminner oss om menneskets ønske om å styre naturen. (Foto: Mats Linder)

Midt i utstillingsrommet i andreetasjen står et bueformet drivhus i gjennomsiktig plast. Innvendig er drivhuset fylt med vekster i kraftig modellert steingodsleire. Kontrasten mellom den artifisielle plasten og den naturlige leiren skaper en dissonans. Drivhuset som skal skape forutsetninger for liv, og keramikkskulpturene som gir inntrykk av skapt liv. Er det en kommentar om hvordan vi mennesker prøver på å skape liv, men under falske forhåpninger? Uansett hva Scholze har tenkt så står verket i kraftig kontrast til den uthulte hunden som ligger et par meter unna.

Arkitektur, brutalisme og poesi er ord som former tankene rundt Andrea Scholzes relieffer. (Foto: Mats Linder)

Styrken i Scholzes keramikk ligger i øyeblikkets nærvær. Nerven i det skisseartede preget. Leiren som fortsatt beholder plastisiteten uten å bli alt for mye tuklet med. Kunsten å ikke overarbeide arbeidene er en kunst i seg selv.


Østfold Kunstsenter

A Brief Moment in Time – 3. november – 21. desember

Åpningstider: onsdag – søndag kl. 12–17


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819