JØMNA STASJONFOLKETS DESIGNMØBLER

I mellomkrigstiden var det stor innflytting til byene. Innflytterne trengte møblere de små leilighetene. I stedet for å ta med seg de enkle møblene laget ute i distriktene innredet man med solide, folkelige funkis møbler.

Jømna Brug ble etablert i 1900 på Jømna i Elverum. Produksjonen besto først av vinduer, dører og møbler. Senere laget man også hestekjøretøy. Karjoler, reisekjerrer og likvogner rullet stadig ut av fabrikksbygningene. I 1920 fikk bedriften en kjempeordre. 5 000 dører ble levert til Oslo. Samtidig begynte produksjonen av møbler intensiveres. Dessverre gikk det nedover for Jømna Brug og omkring 1926 opphørte nesten all produksjon.

På midten av 1930-tallet ble møbelproduksjonen gjenopptatt under varemerket Jømna Stasjon. Tyskeren J. Essig ble ansatt som verkmester i 1937. Han tegnet en hel masse nye modeller. Etter Essig døde i 1939 overtok O. E. Karlsson stillingen.

Vi må anta at denne katalogen er fra slutten av 1930-tallet, og antagelig er møblene tegnet av både Essig og Karlsson. At de lot seg inspireres av den folkelige funkisstilen er tydelig. Disse møblene slo godt an hos byfolk som var på god vei til å bli den nye middelklassen. Lenestoler, sofaer, skjenker og skap var store og tunge, og utstrålte maskulinitet.

I dag er kunnskapen om hvem som tegnet og produserte denne type møbler nærmest ukjent. Nå er en ny brikke falt på plass.


©Mats Linder / matslinder.noVIPPS: 527697