JØMNA BRUGARBEIDSREDSKAPER

Hva er industridesign? Det er på en måte et knotete spørsmål å svare på, eller? Forutsetter det at det er en industridesigner som formgitt objektet og at det er produsert industrielt. Og i tilfelle hvor stor del av tilverkningsprosessen skal være utført av maskiner for at et produkt skal bli betraktet som et industriprodukt.

Jømna Brug ble opprinnelig etablert som Kverndalen Brug i 1877. I år 1900 byttet firmaet eier og navn til Jømna Brug. De første tjue årene produserte Jømna Brug mest hestekjøretøy og møbler. I 1920-årene begynte man også med produksjon av dører og vinduer, og fra 1960-årene har det vært hovedbeskjeftigelsen.

I denne produktkatalogen er det mest hestekjøretøy, men også arbeidsredskaper som trillebårer og sleder. På katalogforsiden er det er et bilde med teksten Jubilæumsutstillingen 1914. Vi må derfor anta at denne produktkatalogen er fra perioden 1915 til 1920.

Så til spørsmålet rundt om hva som er industridesign. Ingen av produktene er utformet av det vi i dag definerer som industridesigner. For hundre år siden ble alminnelige produkter som disse utført av snekkere og vognmakere, basert på tradisjonelle produkter. Veldig få norske fabrikker var utstyrt med avanserte maskiner. Lengst på området hadde tekstilindustrien kommet, som Hjula Væveri og Haldens Bomuldsspinderi & Væveri.

Hvis vi nå tar et historisk tilbakeblikk til katalogens opprinnelse for rundt 100 år siden kan vi straks konkludere med at den tekniske utviklingen gått rasende fort. Redskapene hadde forandret seg lite de siste hundre årene. Det var først etter andre verdenskrig skogsbruket gjennomgikk en revolusjon. Da kom de motoriserte kjøretøyene og senere avvirkningsmaskinene. Den tradisjonelle skogsarbeideren ble i løpet av få tiår utrangert til fordel moderne skogsdrift.

Hvem vet i dag hva for eksempel tømmerrustning, stuttinger og lunnedrag er. For den som ønsker å lære seg mer om hestekjøretøy bør lese Professor emeritus Audun Dybdahls eminente artikler på Store norske leksikon her.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819