SIGNERT DESIGN – 1964

En av de største designmønstringene på 1960-tallet var «Signert Design -64». Den ble arrangert av Norway Designs, Tannum, Norway Silver Designs og Tannum Tekstil.

I alt ble det utstilt 250 arbeider av 100 norske og internasjonale designere i forretningene til Norway Designs og Tannum. Flesteparten av gjenstandene var i serieproduksjon.

I pressemeldingen skrev Per Tannum at «Vekten er her lagt på å fremheve de kvalitetsvarer i «good design»-sektoren, som har passert de mange nåleøyer på veien fra idé-skissen til markedsført standardvare.»

At Tannum omtalte gjenstandene som «good design» har antagelig en sammenheng med Edgar Kaufmann og Museum of Modern Arts salgsutstillinger ble kalt «Good Design» på 1950-tallet. Tannum hadde for øvrig i lang tid hatt et utstrakt samarbeid med det amerikanske markedet.

Aviser og tidsskrifter var over lag meget positivt innstilte til «Signert Design -64». I Aftenposten kunne man blant annet lese: «Vår brukskunst er efterhånden blitt et av de faste mål ved Norgesbesøkene. Design vil bli til dollar og andre nyttige tilskudd til landets valutabeholdning.» Hadde bare norske politikere i 2018 klart å skjønne det hadde vi kommet mye lenger som kulturnasjon.

Så vil jeg avslutte det hele med at denne lille brosjyren er en verdifull kilde til å kartlegge flere av tidens fremste, norske designere. Men mer spennende er de personene som gått i glemmeboken. Brosjyren kan derfor være en inkubator for å øke forståelsen og kunnskapen om vår «glemte» designhistorie.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819