SVEN ANDERSEN MØBELFABRIKKTO REKLAMER

Når vi snakker om norsk møbelindustri fokuserer vi gjerne på Vestlandet og Sunnmøre. Men før Vestlandet så var det på Jæren der det skjedde.

I 1956 publiserte fagtidsskriftet Møbelsnekkeren artikkelen ”Jærbuen i norsk møbelproduksjon”. Vi ønsker å publisere noe av teksten sånn at norsk møbelproduksjon blir satt i perspektiv: ”Flere av møbelfabrikkene på Jæren daterer seg helt fra det forrige århundre. A/S Mikkelsen Møbelfabrikk, Sandnes, ble grunnlagt i 1868, A/S Aase Dreieri, Ganddal i 1884, Aase Mølle- og Trevarefabrikk samme sted i 1901.”…”Som tredjerangsmakter kommer Vigrestad og Egersund. Vigrestad: Ingv. Hetland, Haalands Møbelfabrikk og Mellemstrands Treindustri, Egersund: Dalens Møbelfabrikk, Jacobsens Møbelsnekkeri og Møbelindustri. I Hillevåg ligger Norges største tremøbelprodusent, Sven Andersen Møbelfabrikk.”

Men hva vet vi egentlig om Sven Andersen Møbelfabrikk i dag. Svært lite vil jeg si. Saken er den at fabrikken har en lang historie. Den ble etablert i 1894 med et verksted og møbelforretning i Breigaten i Hillevåg. Helt til rundt 1934/35 flyttet fabrikken ved flere anledninger. På det meste var det omkring 250 ansatte. Omkring 1962 formga Sven Ivar Dysthe noen modeller for fabrikken, som opphørte i 1975.

Hvem som tegnet de ulike møblene i dette innlegget er for meg ukjent. Men svaret kommer sannsynligvis snart…


©Mats Linder / matslinder.no