HADELAND GLASSVERKPRODUKTKATALOG OVER VIN- OG GLASSERVISER

Denne produktkatalogen fra Hadeland Glassverk er eksemplarisk over hvordan en modelloversikt skal illustreres. Her vises avfotograferte glass i tillegg til omriss av de ulike servisenes modeller. For samlere er en slik presentasjon uvurderlig da det levner lite tvil om hvilken modell det faktisk er.

For å tydeliggjøre det enkelte vinservise har vi beskåret hver katalogside og delt de i to. Det er for at man på dataskjerm eller på mobiltelefon lettere skal kunne gjenkjenne servisedelene. Vi har også brukt Jens W. Bergs «Hadelands Vinglass 1856-1996» for å finne ut hvem som tegnet modellene og datert de ut fra når de først ble avbildet i produktkatalogene. Det gjør dette innlegget til et ikke så lite oppslagsverk når man identifiserer noen av Hadelands vin- og glasserviser.

Her er modeller av kjente designere som; Willy Johansson, Hermann Bongard, Arne Jon Jutrem, Sverre Pettersen og Ståle Kyllingstad. Mer overraskende er det å «gjenoppdage» Inge Forø som ellers er mest kjent for sine keramiske arbeider for Larholm.

Katalogen er udatert, men vi må anta at den er fra rundt 1960. Så hvis vi tar det i betraktning så er det fantastisk at modeller som Louise og Georg da vært i produksjon i 60 år. Det er også det som kjennetegner de beste av Hadelands glass – det er tidløst.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819