ERIK PLØENBANEBRYTENDE KERAMIKER

13 ERIK PLOEN - PORTRETT
Erik Pløen

Erik Pløen er en av frontfigurene i moderne norsk keramikk. Han hadde et usedvanlig variert kunstnerskap der han hele tiden eksperimenterte med nye former og glasurer. Pløens arbeider kjennetegnes først og fremst av en stor skulptural forståelse.

16 år gammel begynte Erik Pløen (1925-2004) i lære på Schneider & Knutzen keramikkverksted. Den første tiden opplevde han som både vanskelig og lærerik. Ved årsskiftet 1943/44 sluttet Pløen ved Schneider & Knutzen, og han etablerte eget verksted på Høn i Asker (1946). To år senere flyttet han til Espa i Stange. Der produserte han og medarbeiderne  tinnglasert leirgods. Pågangen var stor og Pløens funksjon ble av mer administrativ art. Arbeidstiden gikk etter hvert til bokføring og pakking av varer. Pløen gikk lei av situasjonen og ca. 1956 tok han et sabbatsår for å eksperimentere med steingodskeramikk.

Erik Pløen. Vase. Steingods. Relieffdekor. Eget verksted. Ca. 1958. H. 32. (Foto: Mats Linder)
Erik Pløen. Vase. Steingods. Relieffdekor. Eget verksted. Ca. 1958. H. 32. (Foto: Mats Linder)

Høsten 1957 sendte Pløen inn sin første kolleksjon steingodsarbeider til Foreningen Brukskunst Høstmønstring. Hele kolleksjonen ble antatt. Senere ble den vist på den fellesskandinaviske utstillingen ”Formes Scandinaves” på Louvre i Paris i 1958. De tidligste av Pløens steingodsarbeider hadde paralleller til både Axel Salto og Kåre Berven Fjeldsaa. Men etter hvert rettet interessen hans seg mot kraftige, dreide og håndmodellerte former. Dekoren ble risset inn i det rå godset og glasurene som ble brukt var oftest i blå, grønne og rødbrune jordfarger.

Katalogforside til utstilling i 1964.
Katalogforside til utstilling i 1964.

Iherdig arbeid og utstillingsvirksomhet gjorde at det meste gikk Erik Pløens vei de påfølgende årene. Det store gjennombruddet kom med separatutstillingen på Norway Designs i Oslo i 1959. Det samme året fikk han Statens stipend for brukskunstnere, og Georg Jensen Inc. i New York lanserte hans arbeider for det amerikanske markedet. Internasjonal anerkjennelse fikk Pløen i 1961 da han mottok den prestisjetunge, skandinaviske Lunningprisen. Som følge av prisen fikk han hospitantplass på kjemiavdelingen ved Den Kongelige Porcelainsfabrik i København.

Erik Pløen. Vase. Steingods. Eget verksted. Ca. 1970-75. (Foto: Blomqvist Nettauksjon)
Erik Pløen. Vase. Steingods. Eget verksted. Ca. 1970-75. (Foto: Blomqvist Nettauksjon)

I 1963 invitertes Pløen til å være gjesteprofessor ved Midway Studio på University of Chicago. Der eksperimentere han med brenning av steingods i gassovn. Til forskjell fra elektrisk ovn som kom opp i en temperatur av 1270 grader kunne han nå brenne helt opp til 1380 grader. Dette resulterte i at han kunne redusere lufttilførselen under brenningen, noe som ga store utslag på glasurenes fargevirkninger. Etter at Pløen kom hjem fra USA i 1964 gikk han til innkjøp av en gassovn og tok i bruk nye glasurer. Han blandet også aske etter hardtre i glasurene sine. Metoden var usikker og resultatene varierte. Mye måtte kasseres, mens enkelte arbeider holdt veldig høy kvalitet.

Erik Pløen. Vase. Steingods. Eget verksted. Ca. 1975. (Foto: Blomqvist Nettauksjon)
Erik Pløen. Vase. Steingods. Eget verksted. Ca. 1975. (Foto: Blomqvist Nettauksjon)

På slutten av 1960-tallet, og spesielt tidlig på 1970-tallet ble Erik Pløens keramikk mindre symmetrisk. De formmessige kvalitetene ble viktigere, og han brukte mer tid på hver enkelt ting. Han strevet for å oppnå bedre resultater og fant hele tiden nye måter på hvordan han bearbeidet keramikkens flater. Pløens keramikk var blitt skulpturale objekter der funksjonen var irrelevant.

Erik Pløen. Vase. Eget verksted. 1990-tallet. H. 36. (Foto: Blomqvist Nettauksjon)
Erik Pløen. Vase. Eget verksted. 1990-tallet. H. 36. (Foto: Blomqvist Nettauksjon)

De siste årene av sitt liv var Erik Pløen plaget av sykdom. I et intervju noen måneder før han døde så uttalte han at fremtidsdrømmen var å fortsette med keramikk ”så lenge jeg lever”.

Erik Pløen. Vase. Steingods. Eget verksted. 1980-tallet. H. 39. (Foto: Blomqvist Kunsthandel)
Erik Pløen. Vase. Steingods. Eget verksted. 1980-tallet. H. 39. (Foto: Blomqvist Kunsthandel)

Av stor betydning for norsk kunsthåndverk var Erik Pløens idé om en årlig ujuryert utstilling på Galleri F 15 på Jeløya, Moss. Utstillingen som fikk betegnelsen Tendenser, ble arrangert av gallerieier Lars Brandstrup første gang i 1971.


Utdannelse:

1941-43/44 – Verkstedlære ved Schneider & Knutzen

Utmerkelser i utvalg:

1961 – Lunningprisen

1962 – Gullmedalje, International keramikkutstilling, Praha

1966 – Diplom, Internationales Kunsthandwerk, Stuttgart


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819