BOKTIPSKARI BUGGE GJERSTAD & ODD GJERSTAD

Vi er ikke bortskjemte med bøker om keramikere her til lands. Særlig ikke de som omhandler pionerene etter andre verdenskrig. Boken om Kari Bugge Gjerstad og Odd Gjerstad er derfor et kjærkomment tilskudd.

Undertegnet som bor på Østlandet ser sjelden arbeidene til Kari Bugge Gjerstad (f. 1925) og Odd Gjerstad (1923–2014). Med bosted på Vestlandet har en stor del av deres virksomhet vært knyttet til distriktet. Så da jeg åpnet boken forventet jeg mest tekanner, skåler, fat, eller annet som kan betegnes som brukskeramikk. I stedet møtte blikket kunstnerisk utformede figurer og objekter. Alt fra små ting til monumentalarbeider.

Første kapittel er forfattet av Anne Britt Ylvisåker, førstekonservator ved KODE museene i Bergen. Hun har god kjennskap til keramikerfaget som redaktør og forfatter til Brennpunkt Bergen (s.m. Nina Malterud, 2002). Hun begynner med et historisk tilbakeblikk, med Axel Salto og dansk keramikk som retningsgivende. Hun setter videre ekteparets arbeider inn i et internasjonalt perspektiv og betydningen av pioneren Bernhard Leach. Vi får også innblikk i kunsthåndverkermiljøet i Bergen og Bergen Kunsthåndverkskole. Det hele flettes elegant sammen med hennes intervju.

I kapitlet som omhandler perioden 1965–1980 er det en rekke spennende steingodsarbeider. De er dessverre ikke datert. Det er et gjennomgående problem i boken. Som leser ønsker man en bedre presisering av årstall for å kunne sette keramikken inn i en historisk sammenheng. Men når det er sagt så forundres jeg over at enkelte av disse arbeidene ikke vært mer synlige i den allmenne kunsthåndverksfortellingen. Er det fordi de arbeidet på Vestlandet og ikke vært en del av Østlandsklikken? Eller er svaret så enkelt at fortellingen om kunsthåndverket her til lands er så ekstremt mangelfull? Uansett hva som er svaret var oppdagelsen et Eureka-moment.

Boken er oppdelt i to deler. Den andre oppleves mindre formell. Papirkvaliteten blir tynn. Designet oppleves enklere og mer inderlig. I denne delen av boken skriver Kari Bugge Gjerstad om hennes og mannens liv i avsnittet Keramikerliv. Grepet er vel valgt. Å høre hennes stemme uten andres filter gjør boken mer autentisk. Detaljer som hos en ekstern forfatter kanskje vært uinteressant blir med hennes penn viktige detaljer som skaper et større bilde.

Redaktør Alf Bugge Gjerstad har gjort flere artige grep. I bokens siste del er det en rekke korte artikler som omhandler ulike temaer. Det gir inntrykk av at vi har å gjøre med et overflødighetshorn med begrensninger til antallet sider. Leseren blir også kjent med samlere, gallerister, elever og flere som forteller sitt syn på keramikken til Kari Bugge Gjerstad og Odd Gjerstad. Bakerst i boken er flere oppslag med bilder av keramikk som tilhører ulike private samlere. I korte setninger forteller de om arbeidene.

Boken er utstyrt med et vell av bilder over arbeider i privat og offentlig eie. Tilgangen på arkivmateriale er rikelig, og bokdesignet er over lag godt. Der det svikter mest er oppsettet av teksten. Gjennomgående er at den går for langt inn i bokens indre fals. Noe som vanskeliggjør lesbarheten. På tross av enkelte brister i produksjonen anbefales boken på det sterkeste.   

Boken kan bestilles HER


Tittel: Kari Bugge Gjerstad & Odd Gjerstad : Liv og leire

Redaktør: Alf Bugge Gjerstad (red.)

Forlag: Skald

Årstall: 2020

Sideantall: 224

Språk: Norsk


©Mats Linder / matslinder.noVIPPS: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819