BRØDRENE SØRHEIMPRODUKTKATALOG FRA 1960

I 1950/1960-årene laget Brødrene Sørheim kvalitetsmøbler som de fleste hadde råd til. Hovedproduksjonen dreide seg rundt spisebord, spisestoler og skjenker.

Brødrene Sørheim ble etablert av brødrene Øyvind, Arnt og Kristian. I 1933 flyttet brødrene virksomheten til en gård på Lilletvedt, og noen år etterpå ble fabrikksbygningen utvidet. Under andre verdenskrig nektet Brødrene Sørheim å levere møbler til tyskerne med følgen at man mistet materialekvoten.

I 1952 etablerte Øyvind Sørheim og sønnen Øyvind Robert møbelfabrikken Nordås Bruk. Samme tiår hadde man rundt 30 ansatte og omsetningen var 1,5 millioner kroner. Samtidig var konkurransen med nabobedriften Gustav Bahus hard da de konkurrerte om de samme kundene. I 1959 besluttet brødrene å dele bedriften mellom hverandre og Arvid Lepsøy ble disponent.

I 1960-årene ble produksjonen alt mer rasjonalisert og lønnsomheten vokste. I 1970-årene var omsetningen ca. 4–5 millioner kroner og man hadde ca. 40 ansatte. Allikevel klarte ikke Brødrene Sørheim den kraftige omstillingen i norske møbelindustri til følge av økt import og lave priser. I 1981 ble firmaet avviklet.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819