KNUDSEN I MARKENPRODUKTKATALOG FRA 1972 (DEL 2)

Denne katalogen fra Knudsen i Marken viser tidstypiske møbler. Her snakker vi om senger i finert spon, pinnestoler og seksjoner, deriblant fra Nordås

Knudsen i Marken var et snekkerfirma i Bergen som ble etablert i slutten av 1800-tallet. I tiårene etter andre verdenskrig gikk firmaet fra å være produsent til å bli et «bosenter» med stort møbelutvalg. I andre, tredje og fjerde etasje var møblene og i sjette etasje var en belysnings-, gave- og brukskunstavdeling. Der kunne man også ta en matbit i kafeteriaen. Hadde man derimot lyst på grillmat var det å få kjøpt i første etasje.

I 1972 ledet snekkermesteren Wilh. Bryne Knudsen og møbeltapetserermester Egil Bryne Knudsen tredje generasjon firmaet. Som en liten parentes kan nevnes at Fredrik Kayser tegnet for firmaet i slutten av 1940-åreme. Samtidig ønsker jeg å si takk til Frank Malefors lånt ut katalogen og Atle Meyer som skannet den.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819