A. GRASAASEN´S FABRIKKERETT KNIPPE REKLAMER

Hans Brattrud. Modell: Futura. Produsert av A. Grasaasen´s Fabrikker. (Foto: Blomqvist Nettauksjon)

I 1956 etablerte Anders Grasaasen A. Grasaasen´s Fabrikker på Grorud i Oslo. Den var strategisk plassert i forhold til områdets lett tilgjengelige jernbaneforbindelser. I løpet av relativt kort tid fikk bedriften renommé om å levere kvalitet, og på 1960-tallet var den en av landets største stålrørmøbelprodusenter.

Anders Grasaasen (1920-1999) har åpenbart hatt god teft og plukket de rette designerne. Hans Brattrud tegnet som 25-åring den kjente Grorudstolen (1958). Han formga også stuemøblementet Futura som kjennes fra den firkanta beinkonstruksjonen og de knappestoppede putene.

Grasaasen samarbeidet også en del med Sigurd Resell ved Rastad & Relling Tegnekontor. Bordet Stabel er med sin tykke bordplate en fin representant for 1960-tallets ”nysaklige” design. Sammen med Cato Mansrud formga Resell safaristolen Irafas som premiertes i inn- og utland.

Sigurd Resell ved Rastad & Relling Tegnekontor. Skisse til stol for A. Grasaasens Fabrikker. 1963.
Sigurd Resell ved Rastad & Relling Tegnekontor. Skisse til stol for A. Grasaasens Fabrikker. 1963.

Den i dag bortglemte designeren Anton Brækkan tegnet armstolen Aker (ca. 1960). Den var som Grorudstolen med konisk formede bein. Noe av den samme tematikken er også å se i stolen Blenheim av interiørarkitektene Gjermund Barstad og Kaare Skjæveland.

Ut fra bevart reklamemateriell kan det se ut som Arkitektfirmaet Arnstein Arneberg tegnet flest modeller for Grasaasen. Armstolen Bankett ble mest sannsynlig til i anledning et interiøroppdrag, for å senere bli serieprodusert. Det samme kan tenkes om stolen Galla. Begge var av typen stabelstoler og følgelig godt egnet til forsamlingshjem, konferanserom og hoteller.

matslinder.no mener at produktene fra A. Grasaasen´s Fabrikker er blitt neglisjert i lang tid. Nå er det på tide å få opp øynene for disse glemte skattene som er viktige bidrag til norsk hverdagsdesign. Vi ønsker at Bankett med lener, Aker og Grorudstolen snart blir innkjøpt til noen av landets kunstindustrimuseer.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819