SJELDEN REKLAME FOR SAVO

Historien rundt kontormøbelprodusenten SAVO er dessverre lite kjent. matslinder.no presenterer derfor en reklamefolder fra det vi antar er midten av 1950-tallet.

Det som er spennende med brosjyren er at modellene er for oss tidligere ukjente. Form- og materialemessig ligger de tett opp mot møbeldesign vi kjenner fra England og USA i den aktuelle tidsperioden.

Et ekstra pluss med brosjyren er at den opplyser om hvem som tegnet de to stolene. SAVO-35 er det Tormod Alnæs som står bak, mens Lars Hjelle har tegnet SAVO-36. Alnæs er for øvrig mest kjent for sin Pony-stol som han opprinnelig tegnet for Hiorth og Østlyngen. Hjelles formgivergjerning er i dag nesten ukjent. Det skyldes kanskje at han lenge var lærer på Statens håndverks- og kunstindustriskole.

Vi kommer senere publisere mer historisk materiale fra SAVO. Da kan dere bli bedre kjent med en rekke modeller fra 1950/60-tallet.


©Mats Linder / matslinder.no