ARNE LINDAASRYER FOR SELLLGREN

I 1958 hadde Sellgren & Co. i samarbeid med Landsforbundet Norsk Brukskunst utlyst en konkurranse om nye ryemønster. I alt ble 235 utkast levert og 26 forslag ble antatt og premiert. Arne Lindaas ble premiert for hele åtte arbeider. Han hadde designet 30 prosent av de antatte forslagene.

Arne Lindaas foran et av sine tepper han designet for Sellgren & Co. (Ukjent fotograf)

I 1965 og 1966 intensiverte Arne Lindaas samarbeidet med Sellgren. Nærmest daglig lagde han nye utkast, fargesammensetninger og utviklet nye garnblandinger. Mest krevende synes arbeidet med å lage mønsterforlegg å ha vært. Hver eneste knute fikk en gitt farge på rutepapir. Alle tepper kom i to til fire fargealternativer, og følgelig skulle alle alternativer overføres til rutepapir. I tillegg kom de fleste teppene i to eller tre størrelser. Om det ikke var nok, var også dimensjonene enkelte ganger ulike slik at forholdet mellom lengde og bredde var forskjellig.

Arne Lindaas. Snøhetta. Sellgren & Co.

Juli samme år åpnet Landsforeningen Norsk Brukskunst den årlige brukskunstutstillingen på Maihaugen. Der ble Arne Lindaas tildelt Jacob-prisen «for sin allsidige virksomhet til fremme av norsk brukskunst og særlig for sin innsats når det gjelder design av ryer.»

Arne Lindaas. Soria Moria. Sellgren & Co.

En av de beste ryene fra 1965/1966 er Soria Moria (ca. 1966). Den er komponert over oppbrudte vertikaler og horisontaler. Fargesettingen domineres av lyse potteblå og intense røde valører. Svart og oker ligger nærmest som dempende elementer og roer ned synsinntrykket. Små aksenter i lilla og grønntoner aktiviserer komposisjonen og forsterker oppfattelsen av at det er kunstverk mer enn håndverk.

Arne Lindaas. Rubin. Sellgren & Co.

Teppet Rubin fra 1965 er et annet høydepunkt. Det er mer beslektet med de grafiske arbeidene til Lindaas. Men komposisjonen er løsnet og er mer flytende, og fargetonene i rødt, oransje og brunt beveger seg som bølger. I likhet med Skogbunn og Soria Moria er det kanskje å foretrekke som veggteppe. Som gulvteppe var det andre som passet bedre:

Arne Lindaas. Snåsa. Sellgren & Co.

Snåsa (ca. 1965) i svarte, hvite og grå nyanser springer forsiktig ut av en oppbrutt form i midten av teppet som forplanter seg utover. Markblomst er et teppemønster som gjennom sin symmetriske oppbygging og sammensatte fargesetting kan fungere minst like godt på veggen som på gulvet.

Boken om Arne Lindaas kan kjøpes HER


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819


Arne Lindaas. Nøkken. Sellgren & Co.
Arne Lindaas. Rosin. Sellgren & Co.
Arne Lindaas. Simle. Sellgren & Co.
Arne Lindaas. Grønnland. Sellgren & Co.
Arne Lindaas. Markblomst. Sellgren & Co.
Arne Lindaas. Munk. Sellgren & Co.
Arne Lindaas. Naust. Sellgren & Co.
Arne Lindaas. Medaljong. Sellgren & Co.
Arne Lindaas. Perlemor. Sellgren & Co.
Arne Lindaas. Skogbunn. Sellgren & Co.
Arne Lindaas. Spill. Sellgren & Co.
Arne Lindaas. Turist. Sellgren & Co.