BROSTRÖMS TRÆINDUSTRIPRODUKTKATALOG FRA 1950-ÅRENE

Har du noen gang lurt på hvor tingene i teak fra 1950-årene ble laget. Rare lysestaker, pyntefigurer og brett og den slags. Kanskje du nå har fått svar på spørsmålene.

Det er lite å finne om Broströms Træindustri. På forsiden til produktkatalogen opplyses det om at firmaet hadde adresse i St. Kongensgade 110 i København.

På internett finner vi navnet i Samling af anmeldelser til handelsregistrene (1/1943). Eneste opplysning er som følger: «Erik Brostøm af Klampenborg udøver Handel og Industridrift som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Brostrøms Træindustri. Prokura er meddelt Kaj Brostrøm.» Denne Erik Brostrøm ser ut å ha hatt mange jern i ilden. Sammen med en Erling Gad drev han også firmaet Brostrøms Køleindustri. Sistnevnte firma ser ut som ble drevet videre av Erik og Kaj Brostrøm.

Det som synes merkelig er at i produktkatalogen er navnet Broström oppført med svensk Ø, mens i offentlige handlinger med dansk Ø. Vi kan derfor anta at denne Erik Broström var av svensk familie.

Uansett vanskeligheter med å finne informasjon om firmaet. Endelig har jeg fått svar på hvem som produserte salatbestikket på siste illustrasjon. Det er ofte å finne i norske bruktbutikker.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819