O. MUSTAD & SØNREKLAMEKALENDER FRA 1925

O. Mustad & Søn er et tradisjonsrikt firma som i dag er mest kjent for produksjon av fiskekroker. På begynnelsen av forrige århundret var O. Mustad en av landets største margarinprodusenter. I mellomkrigsårene laget de en rekke kalendere som sier mye om tiden og deres produkter.

Firmaet O. Mustad & Søn ble etablert i Gjøvik i 1832. De første tiårene produserte de i hovedsak metallvarer som spiker og ovner. I 1877 begynte de produsere fiskekroker og i 1899 margarin. Senere hadde firmaet hovedsete i Oslo. Tidlig på 1900-tallet produserte de i hovedsak støpejernovner og ulike margarintyper med navn som Rex, Mono, Eno og Vitamono.

Konkurransen mellom ulike produsenter var stor, og en av de fremste var Agra. I 1925 utformet John Lindberg ved A/S Reklames Annoncebureau en reklamekampanje for Agras margarin Melange. Illustrasjonene var stiliserte silhuetter med slagkraftig tekst. For å forsvare markedsandeler i propagandakrigen mellom ulike produsenter gikk man stadig nye veier i møte. O. Mustad & Søn tok et uvanlig grep og laget hvert år i en periode i 1920- og 1930-årene egne kalendere. De var derimot ikke ment for vanlige forbrukere, men ble sendt til egne forhandlere. På så måte fikk de daglig påminnelser om firmaets ypperlige produkter.

Kalenderen er utstyrt med et ark for hver dag i løpet av året. På baksiden av hvert ark er et trykt bilde med reklame for O. Mustad & Søns utvalg og annen informasjon. I tillegg er det et ark foran hver ny måned. Disse er i tykkere kartong og med fargeillustrasjoner som avspeiler årstidene. Hvem som utført illustrasjonene er ukjent, men flere er signert med F og en signatur som kan ligne på Fornes. Antagelig var denne personen ansatt ved O. Mustad & Søns reklamekontor. At de hadde eget reklamekontor vitner om at det var et stort firma. Fordelen var at O. Mustad & Søn alltid kunne lage nye kampanjer uten å gå via eksterne reklamekontorer. Samtidig kunne man hemmeligholde nye markedsføringsstrategier overfor konkurrentene.

O. Mustad & Søn brukte vitenskapelig ekspertise for å understøtte helsefordelene ved sine produkter. Et av arkene er utstyrt med en erklæring fra professor Sigval Schmidt-Nielsen (1877–1956). Han var spesialist på ulike fettstoffer og utviklet «hvalmargarin» som var viktig i årene 1918 til 1920 da det rådde fettnød. Han konkluderte med at firmaet klart å fremstille et margarin med samme innhold A-vitamin som vanlig smør. I en tid med vitaminmangelsykdommer fungerte det som et godt salgsargument.

I dag kan vi se på kalenderen som et spennende dokument som gir et innblikk i tidens produkter, markedsføringsstrategier og ikke minst som et kunstverk i kraft av alle de flotte illustrasjonene.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819