STOKKEREKLAME FRA 1950-ÅRENE (DEL 2)

Sjelden Stokke ringperm med modeller fra 1950-årene. Men aller mest spennende er at permen antagelig tilhørt en agent. Hans antegninger kan gi oss et hint om hvorfor ting gikk ut av produksjon og hva som var populært.

Møbelagenten skrev mange interessante notiser på baksiden av flere modeller. Om sofaen Senior kom han med følgende betraktning: ”Denne sofaen er faktisk vår eneste firseter, så her er det nok behov for et nytt innslag, modellen går bra, og vi har også stol til den.”

Spennende er å se at flere av Stokkes modeller ble levert med kappe. Det var antagelig for å tilpasse nye møbler til den eldre generasjonen. Stolen Trine er av typen strikkestol, som var populær tidlig i 1950-årene. Med kappe så ble uttrykket minst sagt merkelig. Også Småen fikk kappe, eller muligens man bør kalle det skjørt…?

Sovesofaen Spilka VI Hybel er i utgangspunktet et håpløst navn på et møbel. Men når det er sagt så er det en nok så artig doning. Spesielt for sofaen er at selve sengen er i ryggen når den blir slått ned. Designet skiller seg fra mange møbler fra tiden og den ble antagelig produsert i en begrenset periode. Ellers så er Kroken en modell man stadig ser på bruktmarkedet. Så det bør være en indikasjon på at den solgte i stort antall.

Så til tusenkronerspørsmålet. Er de to første tallene på modellnummeret året for da den ble tegnet eller satt i produksjon. Hvis det er tilfelle er det en fantastisk mulighet for å datere Stokkes møbler.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819