POLARIS KJØKKENPRODUKTKATALOG FRA 1965

Kjøkkenet er ikke bare et sted der man lager mat, men et rom der familien samles. Kjøkkenet er også det rommet sammen med baderommet som gjennomgår stadige forandringer. Men det var først i 1950-årene at systemkjøkkenet ble vanlig.

I mellomkrigsårene begynte undersøkelser over hvordan husmoren brukte kjøkkenet. Spørsmålet ble reist; hvordan skal det tilpasses en bedre arbeidsflyt? En langsom vei mot standardiseringen hadde begynt. Forgjenger på mange måter var den østerrikske arkitekten Margarete Schütte-Lihotzky sitt Frankfurter Küche fra 1926.

Omkring 1965 lanserte Birkeland Fabrikker Polaris Kjøkken. I produktkatalogen omtales kjøkkenet som noe «helt nytt på kjøkkenfronten». Kjøkkenet kom med en rekke moduler som lett kunne tilpasses ulike løsninger. Ikke bare så man på innredningen til kjøkkenet, men også at det var anvendelig på vaskerommet og i hobbyrommet.

I 1965 innledet Birkeland Fabrikker også et samarbeid med Block-Watne. Et slik samarbeid med en meget stor og viktig ferdighusprodusent var som å skyte gullfuglen.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819