NÄFVEQVARNS BRUKPRODUKTKATALOG FRA 1937

Näfveqvarns Bruks produktkatalog fra 1937 viser noen av Skandinavias fremste designarbeider i støpejern fra mellomkrigsårene. I dag er de eksklusive samlerobjekter som interesser folk rundt hele verden.

Näfveqvarns Bruk er en av Sveriges eldste bedrifter. Den første ovnen ble anlagt i 1623 og man produserte i hovedsak kanoner. En stor del av Näfveqvarns varer gikk på eksport. Utover 1800-tallet laget man alt mer produkter til jordbruket og husholdningene, deriblant komfyrer, ovner og gryter.

Internasjonal anerkjennelse fikk Näfveqvarns Bruk på Verdensutstillingen i Paris 1925. Utstillingen har i ettertid blitt stående som en markør for stilen art deco, som betyr dekorativ kunst. Andre skandinaviske produsenter som gjorde det godt var Orrefors, Louis Poulsen og Gustavsberg.

Grunn til at Näfveqvarn fikk så pass gjennomslagskraft var at de brukte anerkjente arkitekter og formgivere til utformingen av produktene. Anna Petrus, Gunnar Asplund, Sven Markelius og Erik Grate var noen i rekken.

I denne produktkatalogen blir vi kjent med en rekke flotte støperjernsarbeider. Folke Bensows Taburett Nr. 1 er et fantastisk stykke i svensk nyklassisisme formgivning, likeså hans Parkbenk Nr. 1. Bensows taburett ble utstilt på Verdensutstillingen i 1925 og er nå i svenske Nationalmuseums permanente samlinger. Sports-urnan til Rolf Bolin ble formgitt i 1922 og fikk sølvmedalje på Verdensutstillingen i Paris. Den fantastiske Mikrokosmos-urnan av Olof Hult ble også tegnet samme år som Bolins Sports-urnan.

I dag produserer Näfveqvarn fortsatt Ivar Johnssons Faun-urnan og Folke Bensows Parksoffa Nr. 3.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819