ORREFORSPRODUKTKATALOG FRA 1924

Svensk glass er verdensberømt. Høyest av alle glassverkene står Orrefors Glasbruk. De fikk sitt store internasjonale gjennombrudd på verdensutstillingen i Paris 1925.

Først i innlegget er Parispokalen som ble tegnet av Simon Gate og utført i 1922. Den ble gitt som gave til Paris by fra Stockholm by. Pokalen måler imponerende 85 centimeter og er en av svensk glasskunst sine mesterverker.

Kunstnerne Simon Gate (1883–1945) og Edward Hald (1883–1980) bidro sterkt til å internasjonalisere svensk glasskunst. De kom til Orrefors henholdsvis 1916 og 1917. Et viktig øyeblikk var Hemutställningen i 1917 på Liljevalchs Konsthall i Stockholm. Der ble det utstilt bedre bruksvarer, eller «vackrare vardagsvara», som de ble kalt etter Gregor Paulssons propagandaskrift. I denne produktkatalogen er det derimot luksusartikler. Vi ser på eksklusivt bruksglass og enda eksklusivere kunstglass.

For å skille de ulike glassene fra hverandre så er Gates arbeider signert med en «G» foran modellnummer og Halds arbeider med en tilsvarende «H». Kunstglasset ble signert «Orrefors» og «Gate» respektive «Hald». I tillegg ble initialer for gravøren gravert inn og årstallet for da arbeidet ble utført.

Det er verdt å notere at Orrefors i denne katalogene fremhevet designerne Simon Gate og Edward Hald. Hvert arbeid kan derfor tilskrives den enkelte designer. Det gir ikke bare designeren en høyere kredbilitet, men også firmaet. I ettertid har det bidratt til å heve interessen for svensk kunstglass. Ønsker at flere bedrifter kunne tenkt lenger og tatt det samme grepet for å skape merverdi i samtiden og fremtiden.

Hadeland Glassverk var lenge påvirket av svensk glass. Det er svært påtagelig når man sammenligner det brune og blå bruksglasset Gate og Hald tegnet i årene før og etter 1920.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819