HANS J. WEGNERSTOLER FOR PP MØBLER

Vi velger igjen å hylle mesteren bak den skandinaviske stolen, nestoren Hans J. Wegner. Hans høye kvalitetsproduksjon er nærmest umulig å forstå.

I denne produktkatalogen fra PP Møbler ser vi på Wegner-klassikere som Påfuglstolen, The Chair og Jakkens Hvile, bare for å nevne noen. Den kunstneriske og tekniske kvaliteten bak Wegners møbler er upåklagelig. Vi bøyer oss dypt i støvet.


©Mats Linder / matslinder.no