MØBLER HOS TANNUMREKLAMEBROSJYRE FRA 1984

På midten av 1960-tallet var furu en motreaksjon til møbler i teak og palisander. De kommende tiårene utartet bruken av furu. Kvaliteten på design og utførelse gikk nedover. Furuhelvetet bidro til et designmessig forfall. Men det fantes unntak.

Tannum Møbler har alltid vært en fanebærer for kvalitetsdesign. Det samme gjaldt også da de solgte furumøbler. Tannum var også indirekte involvert i en del av møbelproduksjonen gjennom Bruksbo Tegnekontor. I denne katalogen er møbler av Torbjørn Afdal, Rolf Hesland og Gunleik Svartdal avbildet. Alle designerne var tilknyttet Bruksbo.

I katalogen finner vi også møbler av andre norske møbeldesignere, som Aksel Hansson, Ingmar Relling og Edvin Helseth. I tillegg solgte Tannum møbler av utenlandske designere. Deriblant Åke Fribyter og Østen Kristiansson. I tillegg er det reklame for Holmegaard.

Bli med på reisen til 1984.


©Mats Linder / matslinder.no